FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Het Nieuwe Werken nog lang niet voor iedereenVolgens een door Kluwer afgenomen enquête bij Nederlandstalige bedienden en vrije beroepen in België en Nederland - ruim 3.000 respondenten - is slechts een kwart van de Belgische bedrijven klaar voor flexibel werken, terwijl in Nederland het nieuwe werken al op brede schaal is ingeburgerd. Technisch staat niets een flexibele organisatie van het werk in de weg en een ruime meerderheid van de Belgische respondenten blijkt digitaal toegang te hebben tot mail (75%) en werkbestanden (88%). Toch stelt slechts 22% dat zijn organisatie klaar is voor het nieuwe werken.

In België blijkt slechts 42% van de ondervraagden zich iets te kunnen voorstellen bij het begrip Het Nieuwe Werken. In Nederland heeft 96% er al van gehoord. Voor 44% van de Belgische deelnemers aan de enquête is dit concept zeker het toekomstige werken. Belgen noch Nederlanders zien het als een hype.

Mannenzaak
Toch is het nieuwe werken niet helemaal vreemd en vinden sommige facetten toch ingang in de praktijk. Zo zegt 39% van de Belgische respondenten zelf te beslissen waar hij werkt. Mannen beslissen veel vaker zelf waar ze werken: 49% tegenover 30% bij vrouwen. Mannen blijken ook vaker te beslissen wanneer ze hun werk uitvoeren: 57% tegenover 37% van de vrouwen. Hoe hoger iemand is opgeklommen in de organisatie, hoe vaker men het beslissingsrecht heeft over de invulling van plaats en arbeidstijd.

Beslissen over waar men werkt kan voor 55% van het hoger management, 36% van het uitvoerend management, 34% van de professionals en slechts 15% van het uitvoerend personeel. Beslissen over wanneer men werkt kan voor 54% van het hoger management, 44% van het uitvoerend management en professionals, maar ook 32% van de uitvoerende medewerkers hebben dit recht al verworven. Ook ’s avonds of in het weekend werken gebeurt vaker door mannen (75% tegenover 61% door vrouwen) en door hoger management (88% tegenover gemiddeld 68%).
De Belgische werknemer kiest hoofdzakelijk tussen werken op kantoor of thuis. Slechts 22% werkt op andere plaatsen buiten het kantoor: in een businesscenter, hotspot of openbare plaats met internettoegang.

Vertrouwenskwestie
Al beschikt 85% van de Belgische respondenten over de technische middelen voor het nieuwe werken, toch is het vooral de noodzakelijke mentaliteitsverandering bij de bedrijven die achterblijft. Het tekort aan vertrouwen in de medewerkers is de grootste hinderpaal. Voor 61% van de respondenten is vertrouwen de basis voor het nieuwe werken. Liefst 79% van de ondervraagden ziet het dan weer als een nadeel minder zichtbaar te zijn voor collega’s en management. Voor 65% van de bevraagden is een verhoogde controle van het werk dat niet op kantoor wordt gepresteerd vanzelfsprekend. Belgen vrezen dat ze hun collega’s zullen missen: 63% acht het direct contact met collega’s belangrijker dan te kunnen thuiswerken. Sociale media is absoluut geen alternatief voor persoonlijk contact, vindt 77% van de respondenten.
Eduard Codde
17-05-2011


 Kluwer Opleidingen organiseert op 29 september 2011 in Machelen een congres over Het Nieuwe Werken. Meer informatie over dit congres op www.overhetnieuwewerken.be.