FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Onveiligheidsgevoel in de zorgsector

Onveiligheidsgevoel in de zorgsectorEen in Nederland uitgevoerd onderzoek naar het veiligheidsgevoel op de werkplek, wijst uit dat in de zorgsector 7,1% van de werknemers zich niet echt veilig voelt. Dat is een aanzienlijk hoger resultaat dan de 4,7% die wordt opgetekend bij Nederlandse werknemers in andere sectoren. Wordt de vraagstelling omgekeerd, dan blijken 82,3% van de Nederlandse medewerkers zich veilig te voelen op hun werk. Ook hier scoort de zorgsector slechter, met slechts 78,1% van de werknemers die geen graten zien in hun veiligheid. In de zorgsector gaf 21,9% van de geënquêteerde personen aan zich gedurende het voorbije werkjaar één of meerdere malen onveilig te hebben gevoeld als gevolg van incidenten, zoals geweld en diefstal. Alweer scoort de zorgsector hier een aanzienlijk hoger percentage, met uitschieters van het onveiligheidsgevoel bij ziekenhuizen. Een verklaring voor het onveiligheidsgevoel ligt ongetwijfeld in het feit dat een groot aantal werkplekken in de zorgsector binnen publiekelijk toegankelijke ruimten liggen. Anderzijds wordt met de vinger gewezen naar de bezuinigingsmaatregelen in de Nederlandse zorgsector, die ten koste gaan van de veiligheid.

Aan het onderzoek dat werd uitgevoerd door facilitair dienstverlener Eurest Services en de Academy of Facility Management van NHTV Breda namen meer dan 1100 werknemers deel, die allen werkzaam zijn in instellingen met meer dan 100 werknemers. Er wordt op gewezen dat er een onderscheid bestaat tussen een veilig of een beveiligd gevoel. Wanneer meer beveiligd wordt kan dit ook een omgekeerd effect hebben en het onveiligheidsgevoel bij de werknemers juist aanwakkeren. Het inzetten van security-mensen verlaagt tevens de gastvrije uitstraling die zowat alle instellingen in de zorgsector vandaag nastreven. Het komt er voor de organisaties dan ook op aan de juiste balans te vinden tussen openheid en beveiliging tegen factoren als criminaliteit, terrorisme en vandalisme.
Eduard Codde
26-07-2010