FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Strategische samenwerking moet beantwoorden aan de uitdagingen van een evolutieve mobiliteit

Strategische samenwerking moet beantwoorden aan de uitdagingen van een evolutieve mobiliteitDe gedelegeerd bestuurders van AG Insurance (Hans De Cuyper), BNP Paribas Fortis (Max Jadot) en Touring (Thierry Willemarck) hebben afgelopen dinsdag de krijtlijnen van een strategische samenwerking bekendgemaakt om oplossingen te ontwikkelen en op de markt te brengen die beantwoorden aan de uitdagingen en mogelijkheden van een multimodale mobiliteit in volle verandering. Aanleiding: de opkomst van nieuwe vervoersmiddelen, de groei van de deeleconomie en de gedragsverandering van de gebruikers.

Doel: een soort van ecosysteem ontwikkelen dat verplaatsingen veilig, snel en betaalbaar maakt voor iedereen, ongeacht het gebruikte vervoersmiddel. “In de multimodale mobiliteit van de toekomst zijn veiligheid en hulp ontegenzeglijk cruciale factoren”, aldus Hans De Cuyper, CEO van AG Insurance. “Hoewel verzekeringen op dit moment nog altijd voornamelijk gekoppeld zijn aan het vervoersmiddel, zullen we evolueren naar oplossingen die gekoppeld zijn aan de gebruiker. Met onze partners en verzekeringsagenten willen we een open ecosysteem creëren dat het mogelijk maakt om vervoersmiddelen snel en efficiënt maar ook in alle veiligheid te combineren.”
Het kantoornet van BNP Paribas Fortis en de verzekeringsagenten van AG Insurance zullen worden ingezet om deze mobiliteitsoplossingen op de markt te brengen.

Easyway
Een voorbeeld van dit ecosysteem is de toepassing Easyway die meerdere mobiliteitsoplossingen aanreikt, niet via verschillende apps maar via één enkele interface. De betaling aan de verschillende vervoersoperatoren wordt dus verzekerd via dit unieke platform. Bovendien wordt op die manier het aantal inschrijvingen en de registratie van bankgegevens beperkt. De toepassing is ontwikkeld door de dochteronderneming Optimile van Touring en wordt momenteel grondig getest door medewerkers van de Antwerpse vestiging van AG Insurance in het kader van het initiatief ‘Slim naar Antwerpen’. De toepassing zou binnenkort worden uitgebreid naar Gent, en later ook naar Brussel en andere grote Belgische steden als alles volgens plan verloopt.

In de toekomst zou er tevens een gemeenschappelijk proefproject op touw worden gezet rond systemen van geconnecteerde voertuigen.
Didier Van Den Eynde
17-06-2019