FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Bedrijfsbijdrage in de thuiswerkkosten

Bedrijfsbijdrage in de thuiswerkkostenEen van de blijvende gevolgen in de periode na de coronacrisis is dat zowel bedrijven als werknemers thuiswerk nu veel meer aanvaarden. In grote bedrijven is het algemeen aanvaard om één tot twee dagen thuis te werken. Maar wat is de bijdrage van het bedrijf dan in de kosten voor de inrichting van het thuiskantoor en in de algemene thuiswerkkosten?

IFMA deed navraag bij zowel privébedrijven als openbare besturen. Het resultaat van de enquête spreekt voor zich: 73% van de bedrijven biedt momenteel geen vergoeding voor thuiswerk ... en 87% is niet van plan dit in de toekomst te doen.

Wettelijk kader

Op dit moment is het niet verplicht om thuiswerkende werknemers een onkostenvergoeding te betalen. Er bestaan twee soorten vergoedingen: een eenmalige vergoeding voor de uitrusting van de werkplek (bureaustoel, scherm, ...) en een terugkerende bijdrage in de werkingskosten van dit thuiskantoor.

De RSZ aanvaardt een onkostenvergoeding van 129,48 euro/maand (bedrag geldig vanaf 1 april 2020) als compensatie voor de kantoorkosten. Deze toelage dekt alle soorten kosten als gevolg van het thuiswerk, waaronder elektriciteit en verwarming. Hiervoor hoeft u als werkgever geen specifiek akkoord te sluiten met uw werknemers.

Naast deze onkostenvergoeding kunt u uw medewerkers ook een vergoeding betalen voor het gebruik van:
- hun eigen computer: 20 euro/maand
- hun eigen internetverbinding: 20 euro/maand


Verplicht thuiswerken wegens COVID-19

Werknemers die voor de coronacrisis al thuiswerkten op basis van een formeel telewerkcontract moesten de onkostenvergoeding die ze eerder al kregen blijven ontvangen. De vergoeding van hun kosten blijft dezelfde, ook al moesten ze nu 100% van thuis uit werken.


Bron: IFMA / Acerta
Didier Van Den Eynde
15-07-2020