FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Jobs

Directeur Real EstateDe provinciale administratie doet voor de provincie wat de ambtenaren van de gemeentelijke, Vlaamse of federale overheid voor de gemeente, Vlaanderen of België doen. Zonder zijn administratie zou het provinciebestuur machteloos zijn. De administratie zorgt er immers voor dat het beleid van de provincieraad vorm krijgt en dat de besluiten van de deputatie in de praktijk worden uitgevoerd.  Momenteel telt het ambtenarenkorps 890 personeelsleden, waarvan ongeveer 460 werkzaam zijn in het Provinciehuis. Het provinciebestuur beschikt over 124 gebouwen verspreid over 25 sites. 

Functie-inhoud
Je neemt leiding, coördineert en coacht de afdeling Real Estate, in overleg met de deputatie en in het bijzonder met de bevoegde gedeputeerde en de provinciegriffier, zodat de afdeling een resultaatgericht, kwalitatief hoogstaand, deskundig onderbouwd beleid i.v.m. patrimoniumbeheer ontwikkelt waarbij we het provinciale patrimonium maximaal afstemmen op de behoeftes van de organisatie op korte en lange termijn.

Je ontwikkelt en implementeert een visie en strategie, in nauw overleg met de deputatie, i.v.m. het provinciale patrimonium, rekening houdend met interne en externe factoren.

Je beheert op een efficiënte wijze het provinciale patrimonium, inclusief bouwen, verbouwen, onderhoud, ...

Standplaats:Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Profiel
- Je beschikt over een masterdiploma en 6 jaar relevante beroepservaring.
- Je hebt een grondige kennis van het werkveld (gebouwenbeheer, gebouwen en verbouwen, onderhoud) en van de wetgeving hierop van toepassing.
- Je heb goede kennis van de wetgeving overheidsopdrachten.
- In verschillende situaties maak je een geloofwaardige eerste indruk en handhaaf je deze.
- Je ontwikkelt een visie voor de toekomst, neemt initiatief en werkt resultaatsgericht.
- Je brengt structuur aan in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen.
- Je stuurt, ontwikkelt en motiveert medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit op een correcte manier kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband.
- Je ondersteunt medewerkers bij het behalen van goede resultaten en het groeien in de functie door hen te helpen bij het ontwikkelen van hun vermogen om zelfstandig problemen op te lossen.


Aanbod
- Statutaire aanstelling na proeftijd van 1 jaar
- Brutomaandloon: minimum 4 838,52 euro en maximum 7 051,05 euro
- Flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur
- Fietsvergoeding
- Interessante verlofregeling
- Maaltijdcheques
- Gratis hospitalisatieverzekering
- Multidisciplinaire werkomgeving
- Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
- Aantrekkelijke pensioenregeling
- Bokrijkabonnement


Hoe solliciteren?
Stuur je sollicitatiebrief, samen met een uitgebreid cv en een kopie van je diploma naar de provincie Limburg:
• per post: Directie HRM, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
• per e-mail: vacatures@limburg.be.


Vermeld bij elke kandidatuur duidelijk voor welke functie je solliciteert.
Je kunt je kandidatuur indienen tot 24 juni 2020.

Meer info Voor de uitgebreide functiebeschrijving, de contactgegevens van de leidinggevende en informatie over de selectieprocedure, … kun je terecht op www.limburg.be/vacatures
of bij Rebecca Huysmans, afdeling Loopbaanbegeleiding - Directie HRM, Universiteitslaan 1,
3500 Hasselt, vacatures@limburg.be, 011 23 78 37.
Jobs 
10-06-2020