FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Bedrijfswagens van de baan vegen

Bedrijfswagens van de baan vegen

Photo News ©
[+] Photo News ©

De regering wil minder auto’s op onze wegen en focust daarbij expliciet op een gedragswijziging bij het woon/werkverkeer. Wie hiervoor steevast de auto prefereerde moet verleid worden om daarvan afstand te doen en te kiezen voor alternatieve mobiliteitsoplossingen. Om de gedragsverandering te stimuleren bevestigde de federale regering op 16 maart zelfs twee alternatieve formules onder de vorm van een Koninklijk Besluit: een ‘cash for car’ regeling en het ‘mobiliteitsbudget’.

Bij de ‘cash-for-car’-regeling gaat het erom dat de werknemers hun bedrijfswagen ruilen voor een geldbedrag dat ongeveer op dezelfde manier wordt belast als de bedrijfswagen nu. Het geldbedrag wordt berekend aan de hand van de cataloguswaarde van de auto, eventueel met bijtelling van een vast percentage voor gebruikers die naast hun bedrijfswagen ook nog een tankkaart genieten. De belasting komt ongeveer overeen met de vandaag op bedrijfswagens toegepaste VAA. De ‘cash for car’-regeling wordt maandelijks betaald, vergelijkbaar met het maandelijks betalen van de leasingfactuur voor de bedrijfswagen.

Het mobiliteitsbudget
Wie kiest voor het mobiliteitsbudget, kan in principe een bedrijfswagen houden, maar dan wel een kleiner model, aangevuld met andere vervoersmodi als een abonnement op het openbaar vervoer en/of een bedrijfsfiets. Mogelijk rest er na de gemaakte keuze nog een geldbedrag.
Wat het eventueel resterende geldbedrag betreft, is er overeengekomen dat hierop enkel sociale lasten moeten betaald worden, maar geen belastingen. Concreet wil dit zeggen dat er zowat 62% van het brutobedrag overblijft, dit na aftrek van 13,07% werknemerslasten en 25% werkgeverslasten.
Daarnaast is het toegestaan om het mobiliteitsbudget volledig om te zetten in een geldbedrag op de bankrekening van de werknemer. Er is zelfs geen maximum bedrag bepaald voor wat werknemers die kiezen voor het mobiliteitsbudget cash mogen ontvangen. Lange tijd hadden de sociale partners hiertegen bezwaar.
Het mobiliteitsbudget houdt rekening met de reële kosten, dus inclusief brandstof, verzekering en onderhoud, wat niet het geval is bij de ‘cash for car’-regeling. Wie meer kilometers rijdt met zijn bedrijfswagen heeft bijgevolg ook recht op een hoger mobiliteitsbudget. Anders dan bij de ‘cash for car’-regeling wordt het mobiliteitsbudget één keer per jaar uitgekeerd.
Voor zowel werknemers als sociale secretariaten wordt het een hele opgave om uit te zoeken wat voor elk individu de beste regeling is. Op termijn zouden beide systemen op elkaar afgestemd worden.

Laat de werknemer zich verleiden?
Een rondvraag door iVox, in opdracht van HR-dienstverlener SD Worx en vacature.com resulteerde veeleer in een ontkenning. In totaal namen 2.000 werknemers en 500 werkgevers deel aan de enquête.
Amper één op zes werknemers (= 16%) die vandaag een bedrijfswagen genieten toont interesse voor de ‘cash-for-car’-regeling. De verleiding van de bedrijfswagen was doorslaggevend bij twee op drie werknemers (68%) om hun huidige functie op te nemen; m.a.w. de bedrijfswagen als onderdeel van het salarispakket is nog altijd een machtig wapen in de ‘war for talent’.
Ook de werkgevers lopen niet warm voor de zonet goedgekeurde alternatieve formules. Ruim de helft (56,7%) beschouwt de bedrijfswagens als essentieel in de verloning om concurrentieel te blijven. In het bijzonder bij de grotere werkgevers geldt de bedrijfswagen als vanzelfsprekend: bij 82,1% van de bedrijven met meer dan honderd werknemers maakt de bedrijfswagen automatisch deel uit van het loonpakket.
Eduard Codde
17-04-2018