FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Risicobeheer door de technische diensten in een universitair ziekenhuis

Eddy De Coster
Eddy De Coster

Als onderdeel van het congresprogramma in het kader van Health & Care 2016, belichtte ir. Eddy De Coster, diensthoofd technische dienst UZ Leuven en voorzitter VTDV (Vereniging voor Technische Diensthoofden van Verzorgingsinstellingen), een aantal aspecten van het risicobeheer door de technische diensten van ziekenhuizen.
Risicobeheer in de ziekenhuiswereld kent vele aspecten, al is het maar omwille van de 24/24 "n 7/7 inzetbaarheid van de volledige organisatie. Voor de technische diensten is de onvoorwaardelijke topprioriteit om calamiteiten te voorkomen. Preventief optreden is daarvoor de beste basis. Preventief optreden is op zich een veelzijdige opdracht: het gaat om preventief onderhoud en herstellen, maar ook om het bewaken van de onderhoudscontracten, alsook het organiseren en beheren van een voorraad wisselstukken voor noodsituaties.
"Risicobeheer is voor de technische dienst zoals voor een automobilist die zijn auto altijd rijdend wil houden" vat Eddy De Coster samen. "Stilvallen is geen optie!".
Maar ondanks alle preventieve maatregelen kan het altijd gebeuren dat er zich onverwacht een probleem stelt en dan moet op alles voorbereid zijn om in een mum van tijd een oplossing te bieden.

Definiren van de risicos
Risicobeheer begint altijd met het definiren van de risico's. Naast de relatief voor de hand liggende risico's die inherent zijn aan technische installaties kan er ook een verstoring van de nutsvoorzieningen en bevoorrading optreden. Elektriciteit, telecom, water, gas, verwarming, koeling,, verluchting, ICT zijn stuk voor stuk onmisbaar voor het verzekeren van de vitale processen. Maar het kan ook gaan over een verstoring van de bevoorrading met medische gassen, een tekort aan linnen, kleding voor het medisch personeel, evenzeer als het verstoren van de afvalophaling.

Onafgebroken streven naar verbetering
Sinds anderhalf jaar worden alle bijna incidenten geregistreerd. Er is een catalogus aangelegd van wat zich heeft voorgedaan, waarom het zich voordeed en hoe het euvel werd opgelost. "Al deze bijna incidenten worden op regelmatige basis met de medewerkers besproken" getuigt Eddy De Coster. "Mensen en organisatie zijn belangrijk voor een werkzaam risicobeheer. Door de voorvallen te bespreken kunnen ze voorkomen en beter aangepakt worden, wat leidt tot een verbetering van onze globale werking als technische dienst".
Eduard Codde
16-11-2016