FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » EVS kiest voor wendbaarheid als speerpunt voor innovatie

EVS kiest voor wendbaarheid als speerpunt voor innovatie

“Mijn boodschap voor meer wendbaarheid: leg de focus op mensen en interacties, niet op instrumenten” – Pierre Matelart , Head of HR, EVS
“Mijn boodschap voor meer wendbaarheid: leg de focus op mensen en interacties, niet op instrumenten” – Pierre Matelart , Head of HR, EVS

Geruggensteund door de directie en met de nodige volharding heeft Head of HR Pierre Matelart de transformatie naar meer wendbaarheid binnen EVS in goede banen geleid. Vier jaar geleden heeft EVS deze noodzakelijke transformatie nauwgezet doorgevoerd om in te spelen op de sterk evoluerende audiovisuele markt die aan grote veranderingen onderhevig is. Denk maar aan de invoering van technologieën voor IP-gegevensoverdracht, de integratie van elementen met artificiële intelligentie en de exponentiële toename van kanalen voor de verspreiding van inhoud naar consumenten. EVS blijft de marktontwikkelingen op de voet volgen om innovatieve oplossingen te blijven ontwikkelen die voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de klant.
Aanvankelijk was Pierre Matelart verantwoordelijk voor de kwaliteit bij EVS, later voor de processen en methoden. Hij was dan ook de logische keuze als leider van de transformatie naar meer wendbaarheid. Tijdens een boeiend interview legde Pierre ons uit wat de hoekstenen waren van het succes van deze organisatiemethoden. Al vanaf het begin werd intern een wendbaarheidscoach gerekruteerd en in een tweede fase kwam er ondersteuning van Nexum, een extern consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in change management.

Binnen het projectbeheer en de productontwikkeling werden multidisciplinaire teams gevormd om een tunnelvisie en logge besluitvorming door al te veel schakels te voorkomen. De oude verticale en hiërarchische structuur werd vervangen door een matrixorganisatie met één leider per team van 10 tot 12 personen, voor het grootste deel ontwikkelaars. De klant staat bij elke ontwikkeling centraal in het proces en wordt geregeld geraadpleegd en geïnformeerd. De ontwikkeling is een iteratief proces en verloopt per niveau. Tussentijdse leveringen gebeuren nu sneller en regelmatiger – vaak om de drie weken – met frequente feedback en veel flexibiliteit, zodat het project in ontwikkeling nog kan worden aangepast aan eventueel veranderde behoeften.

Horizontale organisatie
Geen piramidevormige taakverdeling meer, maar teams die samen aan de ontwikkeling van onderdelen van een project werken. Deze matrixorganisatie brengt nieuwe rollen binnen het team met zich mee, die duidelijk moeten worden gedefinieerd en beschreven, zoals de rol van ‘scrummaster’, de persoon die ervoor zorgt dat de methodologie wordt nageleefd. Deze functiebeschrijvingen zijn uitgewerkt tijdens workshops, waar ze werden besproken met de medewerkers die bij de ontwikkelingen betrokken zijn.
In een wendbare organisatie zijn solidariteit, samenwerking en wedijver geen loze woorden. Voor ieder project moet men samenzitten, praten en bovenal begrijpen wat de klant precies zoekt. Om deze zeer horizontale organisatie zonder strikte hiërarchie te doen werken, is het volgens Pierre Matelart essentieel om een duidelijk kader met richtsnoeren af te bakenen en voortdurend bij te sturen, zodat de doelstellingen kunnen worden gehaald.

Invloed op de inrichting van de werkruimten
Het team – de cel – heeft dus voorrang op het individu. Iedere cel krijgt een eigen specifieke ruimte toegewezen. De teamleden werken er naast elkaar aan bureaus in een U-opstelling, met een hoge vergadertafel in het midden. Daar wordt tijdens korte sessies rechtstaand vergaderd, wat zorgt voor zeer dynamische uitwisselingen over de voortgang van elk teamlid in de ontwikkeling van het project. De evolutie en de mijlpalen van het project worden overzichtelijk weergegeven op fysieke prikborden en in digitale vorm via monitoringschermen.

De werkruimten van de verschillende cellen zijn verspreid over grote open kantoorruimten. Ze worden afgebakend door scheidingswanden en kasten van ongeveer 1,70 meter hoog. Aangezien er veel informele uitwisselingen en besprekingen zijn, is een goede akoestiek hierbij essentieel. De ontwikkelaars werken in deze ruimten met specifieke hoogtechnologische apparatuur. Van gedeelde werkplekken, flexbureaus of een ‘clean desk’-beleid is er bijgevolg geen sprake.
Er wordt dus niet van de ene naar de andere ruimte gegaan naargelang de uit te voeren taak. Eén uitzondering: het gebruik van goed uitgeruste vergaderzalen voor videoconferenties. Voor de ontwikkeling van producten en oplossingen moet het delen van technische kennis en expertise immers specifiek worden georganiseerd en gefaciliteerd in het geval dat de ontwikkelaars zich in afgelegen gebieden bevinden of als er aan telewerk wordt gedaan (wat onlangs bij EVS is ingevoerd, voor maximaal één dag per week).
Hierbij is het dus niet één persoon die zich verplaatst, maar het hele team dat naar de vergaderzaal trekt.

Een stimulerende werkomgeving
Tot 2015 werkten de medewerkers van EVS verspreid over zes verschillende gebouwen in Luik. Toen iedereen werd samengebracht onder één dak, in een nieuw op maat ontworpen hoofdkantoor, werd de indeling van de ruimten grondig herbekeken. Het interieur is nu ingericht met het oog op een optimale transparantie. Pal in het midden van het gebouw verbindt een trap de vijf verdiepingen met elkaar. Er is een zee van licht, maar zonder oververhitting dankzij een ingenieus aircosysteem. De ruimten zijn specifiek ingericht om informele contacten en interacties te bevorderen.

Op de bovenste verdieping is de eetruimte met veel lichtinval doorgetrokken tot buiten naar een prachtig terras met een uitgestrekt uitzicht op het groen van Sart Tilman. Op de benedenverdieping zijn er kleedkamers en douches voor wie bij wijze van pauze wil gaan joggen in de omringende bossen, of voor wie met de fiets naar het werk komt. Er is zelfs een ‘nap room’ om even de ogen te rusten en te ontspannen. Aangezien er in de IT-sector een nijpend tekort is aan ontwikkelaars, en niet het minst in en rond Luik, is deze aangename en stimulerende werkomgeving een belangrijke factor om nieuw talent aan te trekken en te behouden.

Sleutels tot succes
Pierre Matelart benadrukt drie belangrijke elementen in de toepassing van methoden voor meer wendbaarheid bij EVS: ten eerste de transparante en open inrichting van het gebouw, die interacties tussen de mensen in de hand werkt; ten tweede de specifieke ruimtelijke indeling van de werkruimte van elke cel; en ten derde de duidelijke communicatie met behulp van prikborden, zodat iedereen in een oogopslag de voortgang van een project kan volgen en de aandachtspunten met betrekking tot de gestelde doelen kan visualiseren. Door de toepassing van deze methoden voor meer wendbaarheid zijn de ruimten dus zeer specifiek ingericht, met vaste plaatsen, in tegenstelling tot sommige populaire concepten als ‘activity-based workplace’, clean desk, gedeelde kantoren, flexbureaus, enzovoort. Gaat het dan niet om slechts een fractie van de werkplekken? Zeker niet. Maar liefst de helft van alle medewerkers in dit 30.000 m² grote hoofdkwartier zijn ontwikkelaars. Het nieuwe gebouw verenigt intellectuele en fysieke productie, en moest dan ook met veel aandacht en precisie worden ontworpen.
Daarnaast stroomt de flexibiliteit en efficiëntie van deze zeer horizontale structuur ook door naar andere afdelingen, en zelfs het hele bedrijf, om samenhang te geven aan de transformatie naar meer wendbaarheid die in gang is gezet door de afdeling product- en oplossingsontwikkeling.


EVS, een succesverhaal ‘made in Wallonia’ Sinds de oprichting in 1996 is EVS uitgegroeid tot een enorm succesvol bedrijf dat technologische oplossingen ontwikkelt om live video’s uit te zenden, voornamelijk van sportieve en culturele evenementen. Na 25 jaar is het bedrijf wereldwijd een gevestigde waarde. Van de 500 werknemers werken er 350 in het hoofdkantoor in Luik, waar het bedrijf zijn wortels heeft. EVS heeft vijf ontwikkelingscentra verspreid over België, Duitsland en Frankrijk, en brengt producten en oplossingen op de markt in meer dan 100 landen. (i) www.evs.com
Didier Van Den Eynde
17-09-2019