FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Meer dan de helft van de Belgische bedrijven verliest regelmatig een geschikte kandidaat

Meer dan de helft van de Belgische bedrijven verliest regelmatig een geschikte kandidaatUit een recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs, blijkt dat 51% van hen regelmatig een geschikte kandidaat moet laten gaan tijdens het aanwervingsproces. De kandidaten geven hiervoor uiteenlopende redenen op: een meerderheid is niet tevreden met de aangeboden verloning of krijgt een interessanter tegenaanbod (52%) of de functiebeschrijving beantwoordt niet aan de verwachtingen van de kandidaat (48%). Bedrijven moeten dus meer inzicht verwerven in de verwachtingen van de meest geschikte kandidaten om meer talent aan te trekken.

Een slimmere aanwerving
Het aanwervingsproces wordt vaak beschouwd als een ellenlang proces in het voordeel van de werkgever. Toch trekt het bedrijf zeker niet altijd aan het langste eind. En terecht, want er is geen garantie dat de kandidaat op het aanbod zal ingaan. Weigeringen komen zelfs regelmatig voor en het gebeurt dan ook vaak dat het bedrijf een beter tegenaanbod doet, dat volgens het onderzoek door één kandidaat op twee geweigerd wordt.
"Heel wat bedrijven verkennen alternatieve manieren om talent aan te trekken en te behouden, en dit heeft niet altijd rechtstreeks te maken met verloning", aldus Frédérique Bruggeman, Managing Director van Robert Half Belux, "Bijkomende training- en ontwikkelingsmogelijkheden, maar ook voordelen op het vlak van welzijn en gezondheid, flexibiliteit in tijd of plaats (telewerken, thuiswerken) en een positieve kantooromgeving op een gunstige locatie kan de doorslag geven."

Wat met kmo's?
Grote bedrijven verliezen vooral kandidaten omdat het loon te laag is, kmo's zien hun potentiële nieuwe medewerkers meestal vertrekken omdat die een tegenaanbod gekregen hebben. "Deze vergelijking toont aan dat kmo’s en grote bedrijven best een andere aanwervingsstrategie hanteren omdat kandidaten vaak een specifiek verwachtingspatroon hebben bij de verschillende types van bedrijven", aldus Frédérique Bruggeman. Polyvalente kandidaten neigen soms sterker naar een kmo, omdat ze verwachten dat ze er bredere en gevarieerdere verantwoordelijkheden zullen krijgen. Uit het onderzoek van Robert Half kwam trouwens ook naar voren dat het salaris vaak minder doorslaggevend is om voor een kmo te gaan werken in vergelijking met grote bedrijven.
Raphael Pèrez
12-05-2016