FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Brady biedt oplossingen voor de nieuwe CLP-regelgeving

Brady biedt oplossingen voor de nieuwe CLP-regelgevingDe CLP-regelgeving - CLP is de Engelse afkorting van Classification, Labelling en Packaging - bepaalt de nieuwe regels voor de classificatie, etikettering en verpakking van chemische producten in Europa. Het nieuwe systeem, dat de internationale aanbevelingen van het GHS (Global Harmonised System) van de Verenigde Naties uitvoert, vervangt geleidelijk aan het bestaande Europese systeem. Het is verplicht van toepassing op chemische stoffen sinds 1 december 2010 en op samenstellingen vanaf juni 2015. Deze regelgeving zorgt ervoor dat dezelfde risico's wereldwijd op dezelfde manier omschreven worden door middel van één en hetzelfde label.
Het gaat om negen nieuwe symbolen, zonder tekst. De vertrouwde symbolen op een oranje achtergrond gaan dus verdwijnen en worden vervangen door pictogrammen in een ruit met rode rand, die de volgende stoffen symboliseren: oxidatiemiddelen, ontbrandbare stoffen, explosieven, stoffen met ernstig acuut vergiftigingsgevaar, corrosieven, gassen onder druk, kankerverwekkende stoffen, giftige stoffen voor het milieu en irriterende stoffen voor huid en ademhaling.
Brady, een van de grootste leveranciers van oplossingen voor industriële etikettering en identificatie, biedt een uitgebreid gamma van oplossingen voor de CLP/GHS-symbolen. Gebruikers van de labelsoftware Markware van Brady kunnen de symbolen al geruime tijd downloaden. Via een link worden de symbolen rechtstreeks in de Markware-file op de computer bewaard om ze daarna vlot met een labelprinter af te drukken. De symbolen zijn beschikbaar in zwart-wit en in kleur, als 45° geroteerd beeld voor directe labelbedrukking en als uitvoering voor benutting van de volledige tapebreedte. Brady biedt ook een pakket bestaande uit de GHS/CLP voorgeprogrammeerde Markware-software, een labelprinter en voorgesneden labels in zes verschillende, conforme lay-outs. De standaard GHS/CLP-symbolen kunnen eveneens besteld worden op rol en op kaart. Brady biedt de symbolen trouwens ook aan voor leidingmerkers.