FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Debuut voor ‘ZorgFacilitair’

Debuut voor ‘ZorgFacilitair’De Nederlandse uitgeverij HoLaPress Communicatie B.V. publiceerde zojuist het nulnummer van ‘ZorgFacilitair’, een digitaal magazine dat zich richt tot FM-professionals in de zorgsector. Profacility Magazine zal in haar eerstvolgende uitgave die verschijnt op 20 september aanstaande, ook de spots richten op de zorgsector.
‘ZorgFacilitair’ kiest bewust voor een digitale versie, zo opgemaakt dat ze gemakkelijk kan worden afgedrukt voor wie dat wil, om meer energie en geld te kunnen vrijmaken voor de ontwikkeling van een website voor de facility managers en gebouwbeheerders in de zorgsector.

‘ZorgFacilitair’ bestaat eigenlijk al vier jaar als onderdeel van het Nederlandse weekblad ‘Facilitair & gebouwbeheer’, maar zal zich vanaf september 2010 als zelfstandige publicatie voor de zorgsector verder ontwikkelen. De uitgever belooft alvast maandelijks tientallen pagina’s informatie gericht op de facilitair verantwoordelijken in zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, bejaarden- en verzorgingscentra, alsook huizen voor mindervaliden. De vacaturebank, bibliotheek, adresgids en nieuwsbank is uitsluitend zichtbaar voor abonnees van het maandblad en/of ‘Facilitair & gebouwbeheer’.

De haar eerstvolgende uitgave van Profacility Magazine, die verschijnt op 20 september aanstaande, heeft bijzondere aandacht voor wat leeft in de zorgsector. Er komen verschillende aspecten aan bod, met o.a. een portret van een ervaren facility manager, een boeiende case die de voor- en nadelen van in- en outsourcen afweegt, de marketingwaarde van facility management voor de zorgsector, enz.
Eduard Codde
04-08-2010


 Het nulnummer van ‘ZorgFacilitair’ is gratis te downloaden via