FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Printen als lonkend veiligheidslek

Printen als lonkend veiligheidslekIn heel wat bedrijven blijkt printen de veiligheid van het bedrijf in het gedrang te brengen. Een kritisch onderzoek naar de omgang met printen dringt zich dan ook op. HP stelde hiervoor een vragenlijst op.

1. Wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van hard copies? Hebben mensen de neiging om teveel te printen met als resultaat dat de afgedrukte documenten rondslingeren op plaatsen waar iedereen ze kan zien?
2. Wordt er gebruik gemaakt van veiligheidscodes die de toegang tot het netwerk beperken en zo vermijden dat er illegaal kan rondgesnuffeld worden in het netwerk en ongestoord data kan uitgeprint worden?
3. Zijn er maatregelen genomen om diefstal van printers of de harde schijven tegen te gaan, zodat het onmogelijk is om toegang te krijgen tot de vitale informatie die erop bewaard wordt?
4. Is er een strikte controle op de (beveiligings)instellingen van de toestellen? Hebben medewerkers vrije toegang tot de apparaten, zodat manipulatie en het afdrukken van vertrouwelijke documenten tot de mogelijkheden behoort?
5. Multifunctionele printers (MFP’s) en draadloze netwerken kunnen gebruikt worden om vertrouwelijke documenten te verzenden via e-mail of fax en kunnen gemanipuleerd worden om de veiligheidscontrolemechanismen te omzeilen. Zijn er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen om lekken via deze weg te voorkomen?

Bij 5 positieve antwoorden is het gevaar voor de veiligheid van het bedrijf zeer ernstig. Drie bevestigende antwoorden wijzen op een verhoogd veiligheidsrisico. Een wereldwijd onderzoek door Frost & Sullivan in 2008, bevestigt het risico op veiligheidsinbreuken. 75% van de respondenten identificeerde virussen en aanvallen van wormen als de grootste bedreiging voor de veiligheid, gevolgd door hackers en werknemers op de tweede en derde plaats. De studie toont ook aan dat mensen de sleutel zijn tot efficiënte veiligheid; toch antwoordde 51% dat interne werknemers het grootste risico vormen voor de veiligheid.

Enkele aanbevelingen:
1. Voorkom dat gebruikers zonder toestemming aan vertrouwelijke informatie kunnen komen via de printer of via de printerlade.
2. Bescherm informatie in het netwerk - gebruik encryptiemethodes voor het netwerk die goedgekeurd zijn door de industrie. Dit heeft een sterkere authentificatie, confidentialiteit en meer integriteit van de communicatie tot gevolg.
3. Gebruik technologie die gecertificeerd en vertrouwelijk management van netwerkproducten mogelijk maakt.
4. Beveilig het document – sluit het frauduleus kopiëren, wijzigen of vervalsen van gevoelige documenten uit door het gebruik van beveiligingsmogelijkheden als beveiligde fonts (‘security fonts’) en antikopieerpapier.
Eduard Codde
23-07-2010