FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Racen voor je job. Wat levert het op?

Racen voor je job. Wat levert het op?Onder het motto "Racen voor je job. Wat levert het op?" gaf het BIVV op 8 juni 2010 de aftrap voor een verkeersveiligheidscampagne tegen hardrijden. De campagne is specifiek gericht op bestuurders van bedrijfswagens en wordt gedragen door een aantal bekende gezichten uit de bedrijfswereld.
Snelheid blijft een belangrijk probleem voor bestuurders van bedrijfswagens
Snelheid is nog steeds een doorslaggevende factor bij 30% van alle dodelijke ongevallen. Omgerekend gaat het over meer dan 300 doden en een veelvoud aan zwaargewonden per jaar. Uit onderzoek blijkt dat bestuurders die voor beroepsdoeleinden rijden de snelheidslimieten het vaakst overschrijden, terwijl ze 50% meer kans hebben op en ongeval. Tijdsdruk en het idee ‘Het bedrijf betaalt (de materiële schade). Het is toch niet mijn eigen wagen.’ zijn daarbij belangrijke motivaties. Eén arbeidsongeval op twee is echter een verkeersongeval…

Bedrijven luiden de alarmbel
De campagneboodschap wordt verwoord door de bedrijfsleiders van zeven grote ondernemingen, die te zien zijn op de aanplakborden langs de auto(snel)wegen: De Post, Agfa Gevaert, Electrabel, Microsoft, Campofrio Food Group (N-EU Division), Omega Pharma en Torfs. De boodschap is telkens aangepast in functie van het bedrijf en bevat telkens een woordspeling of een humoristische toespeling.
Van 14 tot 18 juni werden korte radiospots uitgezonden van telkens 15 seconden. Deze verwezen rechtstreeks naar de deelnemende bedrijven aan de hand van grappige weetjes (bijvoorbeeld: "Omega Pharma heeft een remedie tegen verkeersongevallen gevonden. Het middel heet "Rustig Rijden"). Daarna volgde de mededeling dat de bedrijven samen met het BIVV strijden tegen te hard rijden. In de kantlijn van de radiocampagne deelden de verantwoordelijken van bepaalde radiozenders rechtstreeks op antenne mee dat de presentator vertraging had, en benadrukten dat ze de presentator liever iets te laat zien aankomen dan hem aan te zetten om snel te rijden.

Bereken de echte kost van een verkeersovertreding
De campagne loopt ook via het internet, met een boetecalculator die het bedrag van de opgelopen snelheidsboete omzet in werkuren. Zo krijgen hardrijders een klaar en duidelijk beeld van hoelang ze eigenlijk gratis hebben gewerkt. De campagnepagina is toegankelijk via www.roadsafetyatwork.be en wijst ook op de (dodelijke) risico’s van hardrijden.
Alsmaar meer bedrijven proberen het aantal schadegevallen in het wagenpark te beperken en het personeel te behoeden voor die risico’s. Vanaf september kunnen deze bedrijven in het kader van de campagne ‘Racen voor je job. Wat levert het op?’ deelnemen aan de wedstrijd ‘365 dagen veilig rijden’ om een prachtige prijs in de wacht te slepen. Als uw collega’s en wagenpark ook u nauw aan het hart liggen, dan kan u na de vakantie op de campagnepagina ook terecht voor meer informatie over deze wedstrijd en de inschrijvingsmodaliteiten.