FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Safety & security als nieuwe uitdaging voor FM.

Safety & security als nieuwe uitdaging voor FM.Op woensdag 5 mei 2010 organiseerde IFMA een ontbijtmeeting bij Siemens in Huizingen rond het onderwerp veiligheid en beveiliging. ‘Safety’ (veiligheid) heeft vooral een preventief karakter en slaat op de bescherming van mens en gebouw, op de arbeidsveiligheid. ‘Security’ (beveiliging) is van organisatorische en technische aard; het omvat een aantal maatregelen om onverwachte en ongewenste invloeden vanuit de omgeving te counteren (vb. brand- en inbraakbeveiliging).

Anders werken, anders beveiligen
Roland De Coninck, Siemens SRE Location Manager en Corporate Mobility Manager, ziet een toenemend belang voor het onderwerp als gevolg van wijzigende arbeidsvoorwaarden. Medewerkers verwachten flexibele werktijden en zoeken evenwicht tussen privé en werk, waardoor de klassieke begrippen ‘werkplek’ en ‘werkomgeving’ anders gedefinieerd worden. Het kantoorgebouw wordt steeds minder een fysiek gegeven, maar wel een virtuele werkomgeving. Dat betekent ook dat de risico’s voor de onderneming wijzigen en een aangepaste beveiliging vereisen.
IT-beveiliging wordt alsmaar belangrijker omdat medewerkers van zowat overal kunnen inloggen in het bedrijfsnetwerk. Enerzijds moet die toegang mogelijk zijn en vlot werken toelaten, terwijl anderzijds hierdoor juist veiligheidslekken kunnen ontstaan.

Business impact
Voor heel wat bedrijven geldt ook dat de ervaren veiligheid kritisch wordt voor het operationele. Erik Verhaegen, Siemens Business Unit Manager Security Solutions, schetste het voorbeeld van de trein- of metrostations, waar een onveilig gevoel reizigers verdrijft. Een veilige omgeving kan het zaken doen bevorderen, maar overbeveiliging blijkt averechts te werken. Ook onnauwkeurig werkende systemen hebben een negatief effect. Wanneer herhaald valse alarmmeldingen voorkomen, zal niemand er nog aandacht aan schenken en wordt de geloofwaardigheid van de beveiliging snel ondermijnd.
Maar ook de beheerbaarheid van de beveiliging is belangrijk voor de efficiëntie. Zo kunnen vele camera’s in en om een gebouw wel een gevoel van veiligheid creëren, maar toch onvoldoende beveiliging verzekeren wanneer de mens voor de schermen niet meer alert is of gewoon door de hoeveelheid het overzicht op de situatie verliest. Aan het beveiligingssysteem toegevoegde intelligentie moet ervoor zorgen dat die camerabeelden worden uitgelicht waarop een reëel veiligheidsrisico te zien is.

FM-bevoegdheid
Veiligheid en beveiliging moeten zich aanpassen aan de praktische werking van een bedrijf of afdeling, waardoor ze logischerwijze onder de bevoegdheid van de FM vallen. Het uitschrijven van regels, verantwoordelijkheden en procedures – een ‘Safety & Security Policy’ - is absoluut aanbevolen. Uiteindelijk is elke medewerker van het bedrijf verantwoordelijk voor de algemene veiligheid en beveiliging.
Eduard Codde
10-05-2010