FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Benchmarking, van, voor en door FM-professionals

Benchmarking, van, voor en door FM-professionals

Johan Ryckx, projectleider Facobel
Johan Ryckx, projectleider Facobel

Facobel (Facility Cost Belgium) is een zeer belangrijk project voor alle IFMA-leden en het resultaat van twee jaar intensief werk door een gedreven team onder leiding van Johan Ryckx, lector FM aan de KaHo Sint-Lieven Campus Waas. ‘Meten is weten’ en dat geldt zeker ook in de FM-sector. Maar nog nuttiger is het om de eigen cijfers te kunnen afzetten tegen andere meetgegevens, van collega’s in dezelfde sector, in eenzelfde regio, enz. Bovendien is het wenselijk om niet alleen zuiver financiële gegevens te kunnen vergelijken, maar ook andere gegevens te kunnen toetsen aan de globale marktsituatie.
Facobel heeft als doel om een gestructureerde wijze data te verzamelen, om daaruit managementinformatie te genereren. Het systeem laat een gepersonaliseerd gebruik toe, door slechts die posten te benchmarken die voor de gebruiker zinvol zijn.
Omdat heel wat gelijkaardige initiatieven een weinig succesrijk verloop kenden, heeft de stuurgroep tijd nog moeite gespaard om een zo precies mogelijke definitie van de rubrieken, subrubrieken en datavelden voor de kostenposten af te lijnen. Bovendien is er een verificatiematrix ingesteld, die voorkomt dat er foutieve of vervalste cijfers in het systeem kunnen worden opgenomen. Alle ingebrachte gegevens worden gecontroleerd vooraleer ze geregistreerd en verwerkt worden. Een uiterst belangrijk kenmerk is de absoluut gegarandeerde anonimiteit van gegevens en gebruikers. Geen enkele andere gebruiker kan zien welke collega wat heeft ingevoerd. Het benchmarken wordt slechts mogelijk wanneer minimaal gegevens van vijf andere bedrijven zijn ingevoerd, als bijkomende beveiliging op de privacy.
Facobel laat de facility manager toe om online en op elk passend moment gebruik te maken van het systeem.
Het succes van Facobel zal in grote mate afhangen van de gebruikers. Hoe meer facility managers hun cijfers toevertrouwen, hoe preciezer het benchmarken voor henzelf en hun collega’s zal werken. Het benchmarken is een ideaal tool om de eigen objectieven van de facility manager bij te sturen, betere offerteaanvragen uit te sturen, in het bedrijf aan te tonen dat er wat kan veranderen, kortom meerwaarde na te streven als facility manager.
(EC)
Eduard Codde
15-02-2010


Visit: http://www.facobel.be ...