FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Alarmsystemen verplicht online geregistreerd

Alarmsystemen verplicht online geregistreerdSinds 1 september van dit jaar is men verplicht anti-inbraaksystemen online te registreren. Deze maatregel geldt voor alle alarmen, zowel oude als nieuwe, inclusief de systemen die al bij de politie werden aangegeven. De regel werd opgesteld om de politie te helpen op een efficiënte en doelgerichte manier op te treden bij een echt alarm. De registratie moet online gebeuren via www.police-on-web.be met behulp van een elektronische identiteitskaart. De gebruiker moet niet alleen zijn persoonlijke gegevens en exact adres opgeven maar ook de aard van het gebouw (gemeenschappelijk bewoond, fabriek, depot, magazijn, …) en het risico (juwelen, computermateriaal, kunstvoorwerpen, …)
Met die gegevens wordt een federale databank opgezet die de naam “ALINE” heeft meegekregen (ALarm INformation Exchange). De databank wordt online beheerd en vervangt de oude verplichte aangifte bij de politie. In geval van een interventie kan de politie zo snel over alle gegevens beschikken. Bovendien krijgt elk systeem een vast nummer om de communicatie bij een oproep te vergemakkelijken. Elke oproep voor een interventie moet trouwens gebeuren via het noodnummer 101/112. Wie over een alarmsysteem beschikt heeft tot 1 maart 2010 om dat aan te geven, zoniet volgt er een administratieve boete van 250 euro.
Voor niet-verbonden systemen is het de gebruiker die aangifte moet doen. In huurgebouwen ligt de verantwoordelijkheid van aangifte dus bij de huurder en niet bij de verhuurder. Bij verbonden systemen wordt de aangifte gedaan door de alarmcentrale. Na de aangifte, bij de indienststelling van een alarmsysteem, moeten de gegevens elk jaar bevestigd worden. Gebruikers krijgen daarvoor een herinneringsemail. Wordt er niet gereageerd, dan worden de gegevens gewist. (AD)


Visit: http://www.police-on-web.be ...