FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » FAME-systeem FAMAS : parkeergarages van Stadstoezicht via internet operationeel

FAME-systeem FAMAS : parkeergarages van Stadstoezicht via internet operationeelSinds 1 november maken alle parkeergarages in de gemeente Rotterdam gebruik van het FAME-systeem, waarbij met name de module Logboek-registratie en Meldingen door elke toezichthouder wordt gebruikt.
In de module Logboekregistratie houdt iedere toezichthouder van zijn/haar eigen dienst logboeken bij, waarin alle uitgevoerde handelingen, wetenswaardigheden en werkzaamheden worden vastgelegd. Door deze toepassing ontstaat bij Stadstoezicht een volledig beeld van alle werkzaamheden in de 19 parkeergarages in de gemeente.
Behalve de Logboekenregistratie kunnen de toezichthouders ook die werkzaamheden doorgeven, waarvan het van belang is dat 'derden' hierop actie ondernemen. Dit laatste gebeurt in de module Meldingen van het FAME-systeem, werkopdrachten worden direct doorgestuurd (ook digitaal) aan de uitvoerende instanties, die verantwoordelijk zijn van de opvolging van deze meldingen.
Door het systeem via internet toe te passen (hosting bij FAMAS) is de bereikbaarheid van het systeem zodanig gewaarborgd dat egen medewerkers van Stadstoezicht op elk moment en vanaf iedere plaats (met slechts een internetverbinding) inzicht hebben in het "reilen en zeilen" van de parkeergarages.
Patrick Bartholome
15-04-2009