FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » PUB tegen H5N1 virus

PUB tegen H5N1 virusVandeputte Safety herinnert eraan dat de personen die rechtstreeks contact hebben met gevogelte de gepaste bescherming moeten hebben, willen zij elk risico van besmetting door het virus van de vogelgriep vermijden. De Europese specialist in veiligheid onderstreept dat een persoonlijke uitrusting voor bescherming (PUB) het volgende omvat: een beschermbril, een stofmasker (minstens type EN-149: type FFP2), een stevig paar voor vloeistoffen ondoordringbare handschoenen, een werkpak voor eenmalig gebruik en laarzen. Vandeputte Safety zegt nog dat betrouwbare PUB ter beschikking moeten staan van de eigenaars, medewerkers en buren van besmette bedrijven, dierenartsen, schatters, mensen die zorgen voor verwijdering en vernietiging, maar ook de chauffeurs die instaan voor het vervoer van besmet of verdacht gevogelte en de medewerkers van laboratoria die betrokken zijn bij de dierlijke keten.