FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Biometrie: niet voor alle gebruik

Biometrie: niet voor alle gebruikMag je biometrie, meer bepaald de herkenning van vingerafdrukken, gebruiken voor de controle van de arbeidstijd? Een recent verdict (14 april 2005) van de arrondissementsrechtbank van Parijs heeft er anders over beslist. In behandeling gevraagd door de ondernemingsraad van een dienstenleverancier van de SNCF, heeft de rechtbank geoordeeld dat de vingerafdruk geen gegeven is als andere gegevens, vermits hij het mogelijk maakt voor elk individu specifieke, unieke en permanente fysische trekken te identificeren. Zijn gebruik is van aard om de individuele vrijheden aan te tasten en en kan, aldus het oordeel, begrijpelijk zijn wanneer het een doelstelling heeft als veiligheid of bescherming van de activiteit die in de betrokken lokalen wordt uitgeoefend. In deze zaak was het oorspronkelijke doel volgens de rechtbank niet van aard om de samenstelling van een gegevensbank met de vingerafdrukken van het personeel te rechtvaardigen. (Bron: Alain Curtet, "Contrôle du temps de travail des salariés dans l'entreprise: la biométrie recalée", 6 juni 2005). (DL)