FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  


Tevredenheid over werkomgeving blijft zorgen baren

Eén op de vijf nieuwe werkplekken voldoet niet aan werknemersverwachtingen

Leesman bestaat tien jaar in 2020 en stelt zich nog steeds tot doel om de invloed van de werkomgeving op de tevredenheid en bijgevolg op de prestaties van de medewerkers en de organisatie te meten. Dat gebeurt met regelmatige scans van gebouwen wereldwijd om naar de evolutie van de tevredenheid bij werknemers binnen een bedrijf te peilen.


Dat steeds meer organisaties waarde hechten aan de werkplekbeleving van hun medewerkers over de voorgeschotelde werkomgeving blijkt uit de stevige groei van Leesman. Zo steeg het aantal respondenten in een half jaar van 500.000 naar 600.000. Momenteel zijn het er liefst 673.000, gehuisvest in 4.580 gebouwen, verspreid over 45 landen. “Het stijgend aantal respondenten maakt benchmarken alsmaar preciezer en waardevoller”, verklaart Gideon van der Burg, managing director Benelux Leesman. “De Benelux neemt ongeveer een aandeel van 10% in de cijfers. Er worden pre/postscans uitgevoerd om het effect te meten van bepaalde aanpassingen aan de werkomgeving of van een verhuis naar een nieuw kantoorgebouw. Maar in toenemende mate zijn er scans om de 1 à 2 jaar om te bekijken of de werkomgeving de werknemers nog steeds op een goede manier ondersteunt.”

Werkomgeving onder de microscoop
Leesman werkt met een gestandaardiseerde aanpak voor de scans. Er is een lijst met 21 activiteiten binnen de werkomgeving (bijvoorbeeld individuele concentratie van taken, geplande vergaderingen, leren van anderen, informele sociale contacten, ontspannen,…), waarvan de medewerkers het belang voor zichzelf aangeven, evenals in hoeverre hun werkplek de weerhouden activiteiten daadwerkelijk ondersteunt.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


25/02/2020
Facility ManagementAnder nieuws
De keuze van een van ‘s werelds grootste ziekenhuizen voor IFM
| 31/07/2020
Flexibele oplossing om kantoren in compartimenten te verdelen
| 30/07/2020
Meet de bezetting van uw gebouw in real time
| 28/07/2020
Flinke uitbreiding van DPD in België voor pakketbezorging
| 27/07/2020
Volledige collectie LVT-vloeren bestaat uit 39% gerecycleerd materiaal
| 24/07/2020

Meer news