FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » One stop shopping voor een overkoepelend veiligheidsbeheer

One stop shopping voor een overkoepelend veiligheidsbeheer

Dankzij de moderne techniek is vanuit de meldkamer een volledige virtuele bewakingsronde mogelijk.
Veiligheid en beveiliging worden steeds belangrijker aandachtspunten binnen het bedrijfsgebeuren. De mobiliteit van de werknemers ligt daarvoor gedeeltelijk aan de basis. Gezien het beheer van de werkomgeving tot de kerntaken van de facility manager behoort, valt ook het veiligheidsaspect onder zijn bevoegdheid.

Omdat de werkomgeving binnen het nieuwe werken niet strikt te omkaderen valt, is aandacht voor de beveiliging van datastromen, IT-infrastructuur en gebouwen onontbeerlijk. Het (kantoor)gebouw is niet langer een fysiek gegeven, maar wordt veeleer virtueel in de actuele werksfeer.

Safety & Security

‘Safety’ heeft vooral betrekking op de mens. Preventieve maatregelen kunnen de nodige bescherming bieden. Bij ‘Security’ wordt eerder gedacht aan de bescherming van de omgeving tegen het onverwachte, in extreme gevallen zelfs terreuraanslagen. Schertsend wordt in de sector gesteld dat ‘safety’ de deuren opent en ‘security’ ze hermetisch afsluit; m.a.w. beiden kunnen soms lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.
In alle gevallen is het menselijk gedrag bepalend door het bereikte veiligheidsniveau. Het komt er op aan om het onbekende en onverwachte zo goed mogelijk te voorzien en daarvoor beschermende maatregelen in te voeren.Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


03/01/2011
Veiligheid & beveiliging
 News in short
Steunpakket Veilig Drinkwater voor ondernemers en gebouwbeheerders
| 02/06/2020
Facilicom organiseert virtueel panelgesprek over de werkplek van morgen
| 29/05/2020
In Brussel komt de Gare Maritime weer tot leven
| 29/05/2020
Lichtgewicht en brandveilige kunststof hygiëneschermen voor coronapreventie
| 29/05/2020
TRAKK, creatieve hub maar ook nieuwe coworkingcentrum
| 28/05/2020

Meer news