FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Een kwaliteitsmerk voor werkplekken

Een kwaliteitsmerk voor werkplekken

De werkplek heeft een grote invloed op het welzijn en de gezondheid van de mensen die er aan de slag zijn. Met de WELL-bouwstandaard gaat de ondernemer voor een gezond gebouw waar welzijn centraal staat en er bijgevolg kostenefficiënt gewerkt wordt. De experts van Groep Idewe begeleiden hem of haar tijdens het ontwerp-, bouw- en certificeringsproces.

Genetische aanleg en medische zorg bepalen mee - zij het slechts voor 25% - onze gezondheid. Doorslaggevender (75%) zijn onze levensstijl, ons gezondheidsgedrag en de fysieke en sociale omgevingsfactoren waarin we leven. Vermits we 90% van onze tijd binnenhuis doorbrengen, is een optimale werkomgeving, afgestemd op de noden en het welzijn van de werknemers, cruciaal. Uit onderzoek blijkt dat slechts 10% van de uitgaven van een onderneming wordt besteed aan energie- en bouwkosten. Wie investeert in zijn werkomgeving, ervaart nochtans snel de positieve effecten op menselijk en organisationeel vlak. Werknemers zijn gezonder, gelukkiger en productiever. Door minder absenteïsme, meer continuïteit en verbeterde productiviteit bespaart de onderneming. Wie zijn gebouw wil aanpassen om het welzijn te versterken kan dit via de WELL Building Standard - ontwikkeld door het International WELL Building Institute (IWBI). Deze standaard biedt de ondernemer een leidraad met aandacht voor tien domeinen: lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, materialen, geest en gemeenschap”, aldus Liesbeth Reekmans, verantwoordelijke Bouwen en Gebouwen bij Groep Idewe.
Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


27/07/2020
Facility Management - Huisvesting & werkomgeving
 Ander nieuws
De keuze van een van ‘s werelds grootste ziekenhuizen voor IFM
| 31/07/2020
Flexibele oplossing om kantoren in compartimenten te verdelen
| 30/07/2020
Meet de bezetting van uw gebouw in real time
| 28/07/2020
Flinke uitbreiding van DPD in België voor pakketbezorging
| 27/07/2020
Volledige collectie LVT-vloeren bestaat uit 39% gerecycleerd materiaal
| 24/07/2020

Meer news