FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » FMIS vandaag Informeren, controleren en strategisch plannen

FMIS vandaag Informeren, controleren en strategisch plannen

Wij hebben enigszins getwijfeld bij het vastleggen van de redactionele inhoud voor deze ‘Profacility Guide 2016’ om het onderwerp FMIS, voluit Facilitair Management Informatie Systeem, opnieuw aan te snijden. Iedereen die ook maar iets met het vakgebied facility management te maken heeft kent immers het begrip. Elke Facility Manager die we mogen ontmoeten heeft het ook steeds weer over ‘meer doen met minder middelen’. Dan is FMIS de niet te missen bondgenoot!

Vandaag zit de voor de Facility Manager relevante informatie nog al te vaak sterk verspreid binnen de organisatie. Naarmate er hogere eisen gesteld worden aan het vakgebied facility management maakt een op de organisatie afgestemde FMIS software zich onmisbaar voor zowel het dagelijks operationeel beheer als het strategisch plannen in de toekomst. Steeds meer wordt van de Facility Manager verwacht op lange termijn te denken, met in het bijzonder aandacht voor MVO, asset management en TCO, terwijl de vastgoedmarkt en in mindere mate de diverse dienstverleners nog vaak op korte termijn denken en handelen.

Voor de Facility Manager is FMIS als gecentraliseerd systeem dat alle data en informatie bundelt m.b.t. de gebouwen, de assets en de facilitaire processen dan ook een essentieel tool voor het ontwikkelen van een lange termijn denken. Vanuit FMIS kan facility management zelf ook data integreren in het data management systeem van de onder-neming, waardoor een betere connectie ontstaat tussen het facilitaire departement en de organisatie.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


20/04/2016
Facility Management
 Ander nieuws
Meer en betere cybersecurity voor KNX dankzij SpaceLogic
| 12/08/2020
Gebruiksvriendelijke tool voor veilig werken
| 11/08/2020
Nieuwe competenties om telewerk beter te beheren
| 04/08/2020
‘Intelligent mailroom’: bron van grote besparingen
| 03/08/2020
De keuze van een van ‘s werelds grootste ziekenhuizen voor IFM
| 31/07/2020

Meer news