FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Relevance of the sustainable labels for commercial properties
Studie in het kader van een masterscriptie in Real Estate Management aan de Northumbria University (UK).
Auteur: Michael Taelman, Senior Consultant DTZ
20/05/2010, Download dit document in  
La conception des espaces de bureaux : en retard et pourtant en avance...
Brussel: Architectuurjury van het Ministerie van de Franse Gemeenschap in België, zitting 2008-2009, 156 p. Eindwerk ter verkrijging van het diploma architect. Beschikbare versie: FR.
Auteur: Amélie CAPETTE, Architecte, AOS
14/03/2010, Download dit document in  
Aankoopstrategie | Aankopen is meer dan prijs onderhandelen
Elke onderneming wil de kosten drukken en de aankoop draagt daarvoor een belangrijke verantwoordelijkheid.Dit gegeven is van alle tijden, maar krijgt in economisch lastiger tijden extra aandacht. Gewoontegetrouw wordende grote kostenposten onder de loep genomen, wat niet helemaal terecht blijkt.
05/01/2010,  Bekijk het document via de site van de auteur
BS 25999 Business continuity
Continued operations in the event of a disruption, whether due to a major disaster or a minor incident, is a fundamental requirement for any organization. BS 25999, the world’s first British standard for business continuity management (BCM), has been developed to help you minimize the risk of such disruptions.
Auteur: BSI Group
15/12/2009,  Bekijk het document via de site van de auteur UK 
CDW's 2009 Energy Efficient IT Report
This survey of IT professionals finds that companies could save millions every year by implementing energy efficient procurement policies, power management solutions and virtualization technologies.
Auteur: CDW
15/12/2009,  Bekijk het document via de site van de auteur UK 
Comment choisir son partenaire en services facilitaires – nettoyage et services annexes
Haute Ecole de la Province de Liège, 2008, 40 p. Eindwerk ter verkrijging van het postgraduaat in Facility management. Beschikbar versie: FR.
Auteur: Patrick VERLAET (ISS), HEPL
15/12/2009, Download dit document in  
Does green pay ?
DTZ Report, with the collaboration of SECO and Solvay Business School
Auteur: DTZ Consulting & Research
15/12/2009, Download dit document in  
Installatie van een Business Continuity Planning - Vvoorbereiding op de uitbraak van een grieppandem
Dit document beoogt een totaalvisie te bieden op essentiële punten waarmee rekening moet worden gehouden om alle sectoren van het socio-economische leven voor te bereiden op de uitbraak van een grieppandemie.
Auteur: FOD Binnenlandse Zaken - SPF de l'Intérieur
15/12/2009, Download dit document in    
La communication au service du Facility Management : vaincre les résistances au changement
Haute Ecole de la Province de Liège, afdeling communicatie, 2008-2009, 106 p. Eindwerk ter verkrijging van het diploma van bachelor in de communicatie. Juni 2009. Beschikbare versies: FR. Samenvatting in het NL op het einde van het werk.
Auteur: Kimberley GERKENS, Etudiante en communication, HEPL
15/12/2009, Download dit document in  
Ricoh Documentbeheerindex - oktober 2009
Dit onderzoek werd uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Coleman Parkes Research. Het werd uitgevoerd om een helder inzicht te geven in documentbeheer in Europa en hoe het past in het huidige economische en technologische klimaat. De term documentbeheer wordt gebruikt en gedefinieerd als de wijze waarop een organisatie haar zakelijke documenten regelt en beheert. Documentbeheer omvat het effectief beheer van de kosten, technologie, duurzaamheid en veiligheid van documenten in alle handelingen van een bedrijf.
Auteur: Coleman Parkes Research
15/12/2009, Download dit document in    
Schrijf u in om de
Profacility-newsletter te ontvangen

Leveranciers en Dienstverleners
Zoek een leverancier
Activiteitensector
Naam van de leverancier

Heet van de naald
Slideshow Image 1
IT-veiligheid: wat te verwachten in 2017?  

Bibliotheek | Focus
Slideshow Image 1
Belgische identiteit communiceren