FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Veiligheid
Leveranciers en Dienstverleners
Zoek een leverancier
Activiteitensector
Naam van de leverancier
Bibliotheek | Focus
Slideshow Image 1
Doelgroepen sluiks sturen op gewenst gedrag  
Schrijf u in om de
Profacility-newsletter te ontvangen

Gids voor het onderhoud en gebruik van veiligheidskleding

Er zijn momenteel een vijftigtal voorschriften en normen in verband met de keuze van veiligheidskledij op de werkplaats, afhankelijk van de sector en de mogelijke risicos. Het is voor bedrijven soms moeilijk om precies te weten wat voor hen van toepassing is. Daarom heeft Mewa, een bedrijf dat gespecialiseerd is in werk- en beschermingskledij, een gids uitgegeven over hoe ...
| 27/11/2009 - Veiligheid & beveiliging

Website Federale Politie voor aangifte cybercriminaliteit

Wat moet u doen als u frauduleuze mails in uw mailbox krijgt? Hoe kunt u een site aangeven die misleidende informatie bevat? Tot wie kunt u zich richten als de website van uw bedrijf het slachtoffer is geworden van piraterij? Wat als u zelf slachtoffer bent van phishing, een techniek die gebruikt wordt door fraudeurs om uw identiteit te ...
| 23/11/2009 - Veiligheid & beveiliging

Verboden te bellen aan het stuur

Unilever heeft haar 17.000 werknemers over de hele wereld verboden te bellen aan het stuur, zo meldt De Standaard. Bij ons heeft Shell die maatregel al in 2006 genomen. Unilever heeft geen controle opgesteld maar laat haar medewerkers alleen toe met een handsfree kit op te nemen om te zeggen dat ze later zullen terugbellen. Draagbare telefoons en autorijden ...
| 25/09/2009 - Veiligheid & beveiliging


Belgi krijgt eigen Computer Emergency Response Team

Het Belgische Computer Emergency Response Team (CERT), de cel die belast is met de computerveiligheid in ons land, zou vanaf 1 januari 2010 operationeel moeten zijn. Het CERT zal samenwerken met een internationaal netwerk van specialisten in computerveiligheid en zal zich bezighouden met preventie, informatie, cordinatie en bijstand aan toegewezen partijen in Belgi. De cel zorgt voor ...
| 16/09/2009 - Veiligheid & beveiliging

Alarmsystemen verplicht online geregistreerd

Sinds 1 september van dit jaar is men verplicht anti-inbraaksystemen online te registreren. Deze maatregel geldt voor alle alarmen, zowel oude als nieuwe, inclusief de systemen die al bij de politie werden aangegeven. De regel werd opgesteld om de politie te helpen op een efficinte en doelgerichte manier op te treden bij een echt alarm. De registratie moet online ...
| 08/09/2009 - Veiligheid & beveiliging

Griep: nog steeds geen reden tot paniek

Naar schatting ligt het aantal gevallen van A/H1N1 griep in ons land voor week 35 niet opvallend hoger dan in week 34. Van de 8395 patinten die zich bij hun huisdokter aanmeldden met griepsymptomen, luidde de diagnose in 638 gevallen A/H1N1 griep. Dat resultaat wijst er ook op dat het virus niet overal circuleert. Proeven uitgevoerd door ziekenhuizen bevestigen ...
| 03/09/2009 - Veiligheid & beveiliging

Een beveiligd beroepslokaal brengt meer op dan u denkt

Dat is in elk geval de boodschap die de dienst Binnenlandse Zaken bedrijven wil meegeven. Door beveiliging dalen immers niet alleen de kosten die veroorzaakt worden door schade of diefstal, er zijn ook heel wat fiscale voordelen, zowel voor bedrijven als voor het grote publiek. Uit een enqute die IVox uitvoerde in opdracht van GS4 blijkt dat die voordelen ...
| 20/04/2009 - Veiligheid & beveiliging

Nieuwe systemen voor biometrische toegangscontrole van NEC Enterprise Solutions

NEC Enterprise Solutions heeft nieuwe systemen ontwikkeld voor biometrische toegangscontrole. De ACU Smart controleert de toegang aan de hand van digitale afdrukken: een algoritme analyseert het aantal lijnen en onregelmatigheden van de afdruk. Elke poging tot contact met de printlezer wordt gedentificeerd om de werknemer toegang te verschaffen. Het systeem kan verschillende gebruikers administreren en slaat de cryptische gegevens ...
| 20/04/2009 - Veiligheid & beveiliging

Is uw evacuatieplan conform het ARAB?

Volgens artikel 52 van het ARAB (Algemeen reglement voor arbeidsbescherming) is een evacuatieplan in elk bedrijf verplicht. In Belgi zijn er slecht een aantal gespecialiseerde bedrijven die zich bezig houden met consulting in dit domein. Ze kunnen onder andere zorgen voor de inspectie van de locatie, een structuurberekening, een risicoanalyse, een script in geval van brand, een evacuatieplan en ...
| 20/04/2009 - Veiligheid & beveiliging

Gehoorbescherming op basis van oorafdruk

COTRAL lanceert de Micra 3D, een persoonlijke gehoorbescherming die arbeiders beschermt tegen lawaai zonder hen af te schermen van hun omgeving dankzij een akoestische filter. Het apparaatje is gemaakt van Crylit , een hard materiaal dat speciaal ontwikkeld werd voor de digitale productie van de COTRAL gehoorbescherming, en wordt gefabriceerd op basis van een 3D-afdruk van het oor ...
| 19/04/2009 - Veiligheid & beveiliging

Facilicom neemt Security Assistant Team over

Aanbieder van facilitaire diensten Facilicom Services Group Belgium heeft de bewakingsfirma Security Assistant Team (S.A.T.) overgenomen. Hierdoor kan Facilicom zijn positie als totaalaanbieder van facilitaire diensten op de Belgische markt versterken en uitbreiden. De synergie-effecten zijn reel. S.A.T. geniet een uitstekende professionele reputatie op de Belgische bewakingsmarkt en Facilicom heeft de voorbije jaren hechte partnerschaprelaties ontwikkeld met een toenemend ...
| 17/04/2009 - Veiligheid & beveiliging

FAME-systeem FAMAS : parkeergarages van Stadstoezicht via internet operationeel

Sinds 1 november maken alle parkeergarages in de gemeente Rotterdam gebruik van het FAME-systeem, waarbij met name de module Logboek-registratie en Meldingen door elke toezichthouder wordt gebruikt. In de module Logboekregistratie houdt iedere toezichthouder van zijn/haar eigen dienst logboeken bij, waarin alle uitgevoerde handelingen, wetenswaardigheden en werkzaamheden worden vastgelegd. Door deze toepassing ontstaat bij Stadstoezicht een volledig beeld van alle ...
| 15/04/2009 - Veiligheid & beveiliging
Leveranciers en Dienstverleners
Zoek een leverancier
Activiteitensector
Naam van de leverancier
Bibliotheek | Focus
Slideshow Image 1
Doelgroepen sluiks sturen op gewenst gedrag  
Schrijf u in om de
Profacility-newsletter te ontvangen