FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Een hechtere samenwerking tussen FM, HR en ICT wordt onontbeerlijk

Een hechtere samenwerking tussen FM, HR en ICT wordt onontbeerlijk

Eind 2015 werd het eerste FM Trendrapport voorgesteld, dat tot stand kwam vanuit een samenwerking tussen IFMA en PROCOS Group. Deze samenwerking met als doel de markt voor facility management in België in kaart te brengen, werd nu herhaald. Met belangstelling doorbladerden we het FM Trendrapport België 2017.

Het eerste FM-Trendrapport dat in 2015 verscheen was meteen ook het eerste ernstige initiatief om de Belgische FM-markt in kaart te brengen. De totstandkoming van de tweede editie mocht op meer enthousiaste medewerking rekenen. Niet alleen vulde een groter aantal deelnemers de online enquête in, ook de rondetafelgesprekken groeiden uit tot een succes dankzij een grote bereidheid tot het delen van kennis, ervaring en inzichten. Facility Managers zijn op velerlei wijze betrokken bij een goot aantal projecten die gepaard gaan met aanzienlijke investeringen, invloed hebben op het klimaat en het welzijn van de medewerkers. Het FM-Trendrapport 2017 wil het beeld van de FM-markt en het marktvolume preciezer vastleggen, evenals trends en toekomstige ontwikkelingen duiden. Anno 2017 blijft de Facility Manager vaak nog op de achtergrond, terwijl hij als generalist een belangrijke rol speelt in het dagelijkse reilen en zeilen van elke organisatie. De Facility Manager stuurt bovendien strategische projecten als maatschappelijk verantwoord ondernemen, mobiliteit, enz.

Vergelijkbare resultaten
De onderzoeksmethode uit de eerste editie werd bewust behouden in het belang van een continuïteit en conformiteit van de opgetekende resultaten. Het marktonderzoek bestond uit een kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het kwantitatief onderzoek peilde naar het marktvolume en de uitbestedingsmarkt van facilitaire dienstverlening (o.a. cleaning, catering, technisch onderhoud, beveiliging,…). Via deskresearch werden de cijfers m.b.t. 2016 uit publieke informatiebronnen opgehaald als de FOD Economie, de Nationale Bank van België en Eurostat, evenals jaarverslagen en rapporten van ondernemingen. Het rapport vermeldt geen cijfers per onderneming, maar uitsluitend globale getallen. Het kwalitatieve onderzoek stelde zich tot doel trends en ontwikkelingen te kaderen op basis van reacties op een online vragenlijst. De respondenten werden ondergebracht in 4 groepen: Facilitair departement van een organisatie, Facilitaire dienstverlener, Adviseur Facility Management en Onderwijsinstelling met opleiding facility management. Een reeks vragen was gemeenschappelijk voor alle deelnemende categorieën. Alle resultaten werden anoniem verwerkt. Na het afsluiten van de online-enquête werden de resultaten getoetst bij opinieleiders en marktdeskundigen. Hiervoor werden rondetafelgesprekken en interviews opgezet.

Gevarieerde samenstelling van de respondenten
De uitnodiging tot deelname aan de online enquête werd uitgestuurd aan professionals in het domein van facility management, waartoe gebruik werd gemaakt van de database van IFMA Belgian Chapter. 48% Van de respondenten behaalde een masterdiploma; 41% heeft een technische achtergrond. Van de bevraagde FM-professionals had 63% meer dan 5 jaar ervaring; 39% zelfs meer dan 10 jaar. De grootste groep respondenten (62%) is werkzaam in een facilitair departement van een organisatie. Adviseurs facility management en lesgevers in onderwijsinstelling met een opleiding facility management hebben samen 20% aandeel bij de respondenten.

Kerncijfers
Ook voor de editie 2017 van het FM-Trendrapport bleef het een hele uitdaging om de volledige markt voor facility management in België in kaart te brengen. De groep significante facilitaire dienstverleners is ten opzichte van 2015 in elk geval groter geworden.
Het rapport brengt de verschillende deelmarkten in kaart en zet ze af tegen de cijfers uit het eerste rapport uit 2015. De volledige Belgische FM-markt, zowel interne als externe markt (outsourcing), totaliseert vandaag een omzet van 4,2 miljard euro, of 5% hoger dan 2 jaar geleden. De vermelde cijfers zijn exclusief vastgoed.
Volgens de respondenten wordt vandaag 52% van de facilitaire diensten uitbesteed aan externe dienstverleners, wat een omzet vertegenwoordigd van 2,2 miljard euro.
Vergeleken naar het Bruto Binnenlands Product (BBP), vertegenwoordigt facility management slechts 1,0 % van het BBP 2016 (421 miljard euro), maar het aandeel blijft vrijwel gelijk met 2014.
De uitbestede diensten werden geanalyseerd volgens de deelmarkten zoals bepaald in de Europese norm EN 15221-4. Het gaat om cleaning, catering, technisch onderhoud, onthaal, beveiliging, groenonderhoud en Total Facility Management (TFM). Deelmarkten als vastgoedbeheer, ICT en vastgoed zijn niet opgenomen in de studie omdat ze een afzonderlijke studie vereisen.
De belangrijkste facilitaire diensten die worden uitbesteed zijn cleaning en catering. Net zoals in het eerste FM-Trendrapport is cleaning goed voor 32% van de totale FM-markt. Catering haalt een aandeel van 24%, een lichte daling tegenover de resultaten uit 2015, waar catering nog 25% vertegenwoordigde. Technisch onderhoud plaatst zich met 19% aandeel (+2%) op een derde plaats voor wat uitbestede FM-diensten betreft, op de voet gevolgd door beveiliging (18% aandeel).
Facility Managers bevestigen dat cleaning, catering en technisch onderhoud de belangrijkste facilitaire diensten zijn die ze outsourcen.
Eduard Codde
20-02-2018


 Een rapport bestellen