FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Gas als gedeeltelijke oplossing voor het elektriciteitstekort in België?

Gas als gedeeltelijke oplossing voor het elektriciteitstekort in België?

In het kader van de geplande kernuitstap voor België zou de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales op gas kunnen helpen om de benodigde elektriciteit te produceren. Anderzijds zullen zonne-energie, windenergie en geothermie niet voldoende zijn om in 2030 de productie- en verbruiksquota voor hernieuwbare energie te halen. Er wordt momenteel volop onderzoek verricht naar hernieuwbaar gas - biogas dat wordt geproduceerd uit biomassa - zodat dit kan bijdragen aan de energietransitie en de energiemix die ons land moet realiseren. Dubbelinterview door Kanaal Z met Patrick De Leener , Chief Customers Market & Products bij Elia en Juan Vazquez van Gas.be.
Mertens Ingrid
08-11-2018