Home » News » De EPB zet haar lange weg voort

De EPB zet haar lange weg voortGestimuleerd door de opeenvolgende Europese richtlijnen, zet de EPB haar permanente ontwikkeling verder, niet alleen in Brussel maar ook in andere Europese regio's. De wetgever koos heel bewust voor deze trage mutatie, zodat de sector de tijd heeft om zijn praktijken aan te passen en de bouwtechnieken op punt gezet kunnen worden.
1 juli 2017 begint dus een nieuwe fase in de geleidelijke 'verstrenging' van de eisen voor de energieprestaties van gebouwen. En het zal niet de laatste zijn. Om de veranderingen te kunnen volgen, stelt Leefmilieu Brussel een document ter beschikking in de twee talen waarin de wijzigingen van januari 2017, 1 juli 2017 en 1 januari 2018 uitvoerig toegelicht worden.

Wat verandert er op 1 juli 2017?
  • Het principe van de gebouwindeling werd herzien. Er zullen nog maar vier soorten EPB-eenheden zijn en de Niet-Residentiële EPB-eenheden kunnen bestaan uit verschillende 'functies'.
  • In het geval van bouwwerkzaamheden of afbraak-heropbouw (NGE - met nieuw gelijkgestelde eenheid of ZGE - zwaar gerenoveerde eenheid) zijn de criteria die de aard van de werkzaamheden bepalen herzien.
  • De berekening van de netto energiebehoefte voor verwarming (NEV) van individuele woningen is versoepeld.
  • Voor Niet-Residentiële EPB-eenheden is de NEV-eis geschrapt sinds de inwerkingtreding van de nieuwe berekeningsmethode voor de bepaling van het primaire energieverbruik.
  • Er zijn verbeteringen aangebracht aan de berekeningsmethode die het primaire energieverbruik van residentiële eenheden bepaalt.
  • Op het vlak van ventilatie zijn bepaalde aanvullende voorwaarden waaraan ventilatievoorzieningen moesten beantwoorden omgezet in aanbevelingen met het oog op harmonisering met de andere gewesten.
Patrick Bartholome
13-06-2017