FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » EFMC 2011 – Productiviteit is het nieuwe besparen

EFMC 2011 – Productiviteit is het nieuwe besparenDe vijfde editie van het EFMC (European Facility Management Conference), een gezamenlijke organisatie van EuroFM en IFMA, ging dit jaar door in Wenen (A) en trok zowat 500 professionals aan vanuit de hele wereld. Voor het eerst waren ook deelnemers van buiten Europa aangereisd.
In zijn openingstoespraak wees Wayne Tantrum, Chairman EuroFM, erop dat goed facility management meer dan ooit moet leiden tot gelukkige medewerkers. Sinds de crisis in 2009 moet er meer met minder gedaan worden en het ziet er niet naar uit dat hier verandering in komt. “FM is één van de meest complexe industrieën om in te werken” gaf hij als aftrap mee.

Productiviteit kritisch benaderd
EFMC 2011 droeg als thema ‘Cracking the Productivity Nut’. Productiviteit verhogen is verheven tot het nieuwe besparen voor de facility manager. Productiviteit is echter een typisch gegeven uit de industrie, in het bijzonder voor de productie aan de lopende band, waar het verschil tussen input en output zich precies laat opmeten. In de kennismaatschappij ligt dat heel anders. Vooreerst is de input niet precies af te bakenen en een kenniswerker voert ook nooit gedurende de ganse dag dezelfde taak uit. Dat maakt het meten van productiviteit haast onmogelijk.
Het verhogen van de productiviteit slaat op het verhogen van de persoonlijke efficiëntie maar wat is de weerslag daarvan op de kwaliteit van het eindresultaat? Meer ‘output’ gaat niet automatisch gepaard met meer ‘outcome’ (kwalitatief eindproduct). Iemand kan zeer productief bezig zijn zonder een concrete bijdrage te leveren tot de business van het bedrijf. Als iemand als gevolg van een verhoogde productiviteit in dezelfde tijd meer PowerPoint-presentaties kan genereren, betekent dit niet dat deze duidelijker en zinvoller zijn dan voordien.

Daniel W. Rasmus, strateeg (USA) becijferde dat als alle Amerikanen thuis zouden werken, de productiviteit met 200 miljard $ zou toenemen, er 190 miljard $ aan uitgaven voor real estate zou bespaard worden, de CO2-uitstoot met 50 miljoen ton zou dalen,… maar de economie hieronder 700 miljard $ zou lijden!

Op het einde van het congres werd ervoor gewaarschuwd om alles teveel in modellen te willen stoppen - men sprak zelfs van het ‘PowerPoint-denken’ - terwijl onze leefwereld complex functioneert en zich niet zomaar laat vereenvoudigen.
Eduard Codde
07-06-2011