FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » FM in Europa: van lokale naar Europese visie en verspreiding

FM in Europa: van lokale naar Europese visie en verspreiding

Prof. Ing. Albert Pilger, CFM CEO & President Pilger FM Director of Studies FM Academy, Graz (Autriche).
Prof. Ing. Albert Pilger, CFM CEO & President Pilger FM Director of Studies FM Academy, Graz (Autriche).

Op woensdag 23 februari 2011 organiseert IFMA haar International FM Congres onder de werktitel: ‘Facility Management: vision and approach by professionals’. Het legt bij deze gelegenheid het accent op een Europese visie en Europese benadering van alle facetten binnen het facilitair gebeuren. Het programma dat een volledige dag duurt, biedt in de namiddag forum aan de praktische uitdagingen en werking van FM in de Zorgsector. Dit gebeurt in samenwerking met HFDV (Hoofden Facilitaire Diensten van Verzorgingsinstellingen) en de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs, ondersteund met de Europese visie van de Europese Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs.

‘A new vision of Facility Management in Europe’
Prof. Ing. Albert Pilger, CFM CEO & President Pilger FM in Graz (Oostenrijk), Director of Studies FM Academy, Graz (Oostenrijk), opent als eerste internationale gast met een kritische kijk op de snelle evolutie van facility management binnen de Europese landen. FM wordt verschillend geïnterpreteerd en geïmplementeerd, maar evolueert overal en voortdurend. Nederland en de Scandinavische landen namen het voortouw en gelden nog steeds als koplopers, maar de Duitstalige landen volgen in hun kielzog en ook zuidelijker in Europa wint FM terrein.
Voor Albert Pilger krijgt FM een nieuwe betekenis als reële bijdrage tot het succes van een onderneming. FM overstijgt ook het gebouw, waarmee het in de beginperiode sterk geassocieerd werd, om stilaan alle ondersteunende processen onder zijn vleugels te nemen. De facility manager moet bijgevolg ook steeds meer disciplines weten te beheren.
Voor Albert Pilger mag het doel van FM zich niet beperken tot louter kostenbeperkingen. Er moet zich een nieuwe kijk op FM ontwikkelen, al is het maar omdat bedrijven die te extreem met kostenreductie bezig zijn hun eigen core business in gevaar brengen. FM dient de focus te leggen op het verhogen van de productiviteit veeleer dan op het terugdringen van de kosten.

Energiemanagement
Het congres besluit met een vernieuwde benadering van energiemanagement, een onderwerp dat een belangrijke invloed heeft op het budget van het facilitair beheer. André Bouffioux, CEO SIEMENS en Serge Molinari, Vice-President SIEMENS belichten het onderwerp als volgt: ‘Energy Management is Facility Management van de toekomst, from Green to Smart’.
Grote maatschappelijke trends bepalen de manier waarop we in de toekomst zullen wonen, werken en ons verplaatsen. Dat geldt ook voor de keuzes waarvoor facility en real estate managers staan. Hoe kunnen we in de toekomst de mobiliteit, het werkcomfort, de energietoevoer en de veiligheid van onze medewerkers op een duurzame manier verzekeren? En hoe zullen de gebouwen waarin wij werken er morgen uitzien? Groen, zoveel is zeker. Maar ze zullen ook veel ‘intelligenter’ moeten omgaan met de noodzakelijke grondstoffen, zelf stroom produceren voor verlichting en een vloot elektrisch wagens, of zelfs elektriciteit doorleveren aan het ‘smart grid’.

Het IFMA International FM Congres gaat door op de site van RSC Anderlecht, Théo Verbeecklaan 2, 1070 Brussel
Eduard Codde
07-02-2011


 Voor het volledige programma en inschrijving: