FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Facility manager (M/V)

Facility manager (M/V)De Munt is het federale operahuis in het hart van de hoofdstad van Europa dat internationaal gerenommeerde operaproducties, dansvoorstellingen en concerten realiseert en programmeert.

Als facility manager ben je verantwoordelijk voor alle activiteiten gelinkt aan zowel het technische en bouwkundige beheer van alle gebouwen van de Munt, als aan de veiligheid en de beveiliging ervan, inclusief de technische scenische installaties in het theater.
Op deze manier verzeker je een optimale benutting van de gebouweninfrastructuur evenals het gebruiksgemak en veiligheid van personeel en bezoekers.
Je geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling facility management (met inbegrip van volgende diensten: onthaal & bewaking, elektriciens, onderhoud gebouwen en schoonmaak) en rapporteert aan de technisch directeur. Je maakt deel uit van het middenkader van de organisatie.

Taakomschrijving
Je stelt een coherent beleid inzake facility management op in samenspraak met de technisch directeur en dit zowel op lange als op korte termijn;
Je waakt erover dat alle gebouwen en infrastructuur onderhouden worden volgens de geldende wetgeving en normen en verzekert tevens een monitoring van de energieconsumptie;
Je maakt een register op met te voorziene herstellingen en vervangingen in de gebouweninfrastructuur, zowel op korte als op lange termijn, en houdt de technisch directeur op de hoogte van de financiële en operationele gevolgen van dit onderhoudsplan;
Je waakt over de uitvoering van werken, over de kwaliteit van de technische installaties en de infrastructuur zodat de uitgevoerde werken in overeenstemming zijn met de geldende normen en regelgeving en de bepalingen in het lastenboek;
Je werkt samen met en volgt de activiteiten op van externe partijen of onderaannemers (HVAC, schoonmaakdiensten, gebouwenbeveiliging, catering….) om de realisatie van de overeengekomen projecten en contractvoorwaarden te garanderen;
Je organiseert een regelmatige controle van het onderhoud aan de scenische technische installaties en systemen, zowel in het theater als in de repetitieruimtes en dit in samenspraak met de betrokken diensten;
Je stelt en volgt de globale planning van je afdeling op basis van het bepaalde beleid;
Je maakt budgetten op voor je departement en valideert ze met de technisch directeur en volgt ze met regelmaat op;
Je coördineert, organiseert en verzekert de opvolging en controle van de dagelijkse activiteiten van je afdeling, naast de activiteiten gelinkt aan de uitvoering van constructie-, renovatie- en onderhoudsprojecten aan de gebouwen en infrastructuur rekening houdend met de prioriteiten en de noden van de organisatie; Je doet voorstellen tot een facility information systeem (FMIS), implementeert dit en houdt dit actueel;
Je werkt mee aan overheidsopdrachten voor facility management;
Je bespreekt en onderhandelt in dit kader contracten met externe partners om voor de organisatie de beste voorwaarden inzake prijs, kwaliteit en leveringstermijn te bedingen conform de geldende wetgeving; Je geeft de behoeften van de interne afdelingen inzake facility management door aan je team en neemt de nodige acties binnen een redelijke termijn;
Je behandelt complexe dossiers en adviseert bij of neemt beslissingen bij facility management projecten; Je leidt, motiveert en ondersteunt je directe medewerkers;
Je zorgt dat je voortdurend op de hoogte blijft van de evoluties en ontwikkelingen op het gebied van facility management.

Profiel
Je beschikt over een masterdiploma (of gelijkwaardig) en kan relevante ervaring voorleggen binnen één van de volgende domeinen: gebouwenbeheer, beheer van technische/bouwkundige installaties of technische facilitaire projecten, waarvan minstens 5 jaar als leidinggevende.;
Je hebt kennis van de relevante regelgeving, zoals de wet op de bijzondere en private veiligheid, net als bestaande reglementeringen betreffende technische/bouwkundige installaties, regelgeving overheidsopdrachten en kan deze toepassen;
Je hebt een praktische kennis van de werking van overheidsinstellingen (opstellen lastenboeken); Ervaring in het oplossen van technische storingen, onderhoud machines, HVAC, meet- en regeltechniek, en beheer van elektrische en mechanische infrastructuur is een pluspunt.
Idealiter heb je enige kennis van IT en datanetwerkstructuren en kan je overweg met programma’s waaronder AutoCAD, Microsoft Project, en facility information software is een pluspunt;
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en kan de behoeften van interne klanten goed inschatten en vertalen naar concrete aanpassingsprojecten of oplossingen Je kan goed samenwerken met zowel interne als externe betrokken partijen en instanties;
Je bent een people manager en bent in staat mensen te motiveren en te enthousiasmeren;
Daarenboven ben je flexibel ingesteld, resultaatgericht en heb je de wil en zin om te innoveren en te verbeteren;
Je hebt een zeer goede kennis van zowel het Nederlands als het Frans en hebt een goede kennis van het Engels.

Aanbod
Voltijds contract van onbepaalde duur;
Een dynamische culturele werkomgeving.

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief vóór 23 avril 2019 naar jobs@demunt.be met vermelding “vacature – facility manager”.
Jobs 
Raphael Pèrez
05-03-2019