FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Facility Manager

Facility ManagerPerspective.brussels, het Brussels Planningsbureau (BPB), is een instelling opgericht krachtens de Ordonnantie van 29 juli 2015. Naast de algemene directie bestaat Perspective.brussels uit 4 departementen: het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, het departement Territoriale kennis, het departement Territoriale strategie en het departement Transversale diensten.
Het departement Transversale diensten staat in voor de ondersteuning met het oog op de optimale werking van de andere departementen. Haar kerntaken zijn: budgetbeheer en boekhouding, internationale relaties, onthaal, juridische dienst, human resources, facility management, documentbeheer, ICT-dienst, enz. Voor meer informatie over het Brussels Planningsbureau: www.perspective.brussels

Brussels Perspective zoekt, voor het departement Transversale diensten, een (m/v/x):


Facility Manager
Niveau A - Statutair

Uw verantwoordelijkheden
Als facility manager sta je in voor het beheren van het kantoorgebouw (gelegen in de Naamsestraat), de coördinatie van de klusjesploeg en het onthaal en haar medewerkers en de organisatie en implementatie van de aankoopcentrale.

Je taken zijn onder andere:
 • toezien op de correcte naleving van de bepalingen van het huurcontract
 • oplossingsgericht werken bij occasionele of urgente technische problemen (desgevallend interveniëren ’s avonds en tijdens verlofdagen)
 • toezien op de goede uitvoering van bestelde opdrachten en werken, onder andere: de reiniging van het gebouw, de geplande onderhouds- en controle van technische installaties, opvolging van verzekeringscontracten …
 • toezien op het onderhoud van technische installaties, op de technische controle van deze installaties (certificering)
 • beheren van het voertuigenpark
 • actief meewerken aan de veiligheid van het gebouw en de medewerkers en de preventie van ongevallen
 • specifiek beheer van de garages / inkom / conferentieruimte / refter / vergaderzalen en polyvalente organisatie ervan faciliteren
 • optimaal taak- en tijdsbeheer van de klusjeskrachten/chauffeur
 • opstellen, evalueren en optimaliseren van werkschema’s
 • optimaal taak- en tijdsbeheer van de onthaalbediendes (met permanentie)
Uw profiel
OPLEIDING EN ERVARING

Diploma: Master (universitair diploma of Hoger Onderwijs van het Lange Type)
Gewenste ervaring: minstens 2 jaar ervaring op vlak van Facility management is een pluspunt

FUNCTIONELE VAARDIGHEDEN
 • Je past je makkelijk aan aan een steeds veranderende context
 • Je bent stressbestendig
 • Je weet hoe je een project in goede banen leidt en je bent een teamspeler
 • Je bent klantgericht en gericht op de geleverde diensten (een kwaliteitsvolle en professionele dienst leveren aan de andere directies)
 • Je bent reactief en proactief: snel, efficiënt en effectief inspelen op de behoeften van de "klantendiensten"
 • Je bent assertief en onderhandelingsvaardig
 • Je lost problemen op en gaat pragmatisch te werk wanneer zich een operationeel probleem voordoet
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en/of kwantiteit van het project of de geleverde dienst
 • Je bent in staat om gevarieerde informatie op te nemen en te verwerken zodat je je werk goed kan
 • Je kan goed het onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaak, tussen urgente en minder urgentie dossiers
 • Je kan leidinggeven: klusjesman en de medewerkers van het onthaal
Een uitgebreidere beschrijving van het vacaturebericht kan je terugvinden op onze website: http://perspective.brussels/nl/over-ons/jobs

Ons aanbod
 • Statutaire aanstelling
 • Loonschaal A101 (bruto maandloon, geen ancienniteit en geen kinderen ten laste): 3241 €
 • 35 vakantiedagen per jaar
 • maaltijdcheques van 8 €
 • vormingspakket
 • gratis abonnement op het MIVB-net
 • tegemoetkoming van 100% in een trein- en/of busabonnement (NMBS - TEC - DE LIJN)
 • fietspremie: 0,24 €/km
 • villo abonnement
 • flexibel arbeidsrooster
 • telewerk
 • gsm-abonnement
 • hospitalisatieverzekering en toegang tot de Koepel Sociale Dienst
 • taalpremie voor houders van een SELOR-taalcertificaat
Interesse?
Wens je deel te nemen aan deze selectie, schrijf je dan vóór 15 maart 2019 in op de site van Selor: www.selor.be.

Voor meer informatie, neem contact op met Madalina LEROY op het nummer 02 435 42 73 of via mleroy@perspective.brussels
Jobs 
Raphael Pèrez
28-02-2019