FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » NFC Index bevestigt stijgende trend van facilitaire kosten

NFC Index bevestigt stijgende trend van facilitaire kostenVoor de 14e maal al werd de NFC index voor kantoren (Netherlands Facility Costs) gepubliceerd. Deze Nederlandse index geldt als autoriteit op het terrein van facility management in Nederland wanneer het gaat om het aanbieden van kengetallen en is het resultaat van benchmarken door o.a. facility managers die hun data via een online platform delen.
Voor 2016 herhaalt zich de stijgende trend van de facilitaire kosten die ook in 2015 werd opgetekend. De gemiddelde kosten per vierkante meter gingen met 1,8% de hoogte in tot € 461 per m² vvo* per jaar, exclusief btw. ‘VVO’ staat voor ‘verhuurbare vloeroppervlakte’.
De gemiddelde kosten voor de groep ‘Gebouw en Infrastructuur’ zijn ten opzichte van 2015 gedaald (met 0,9%) en bedragen nu 243 per m² vvo. In tegenstelling tot 2015 laat 2016 een daling in de kosten van het gebouw zien met 5%. Deze daling compenseert de stijging van andere kostenposten binnen de groep ‘Gebouw en Infrastructuur’, zoals bv. schoonmaak (+7,5%).
De kosten voor ‘Mens en Organisatie’ vertoonden in 2016 een grote stijging, +9,5%, en bedragen nu € 71 per m² vvo. De stijging wordt specifiek veroorzaakt door de kosten van Document Management (+25% - post/pakketten en archief) alsook bewaking en receptie (+3%). De kosten voor het archief vallen soms nog onder FM, maar verschuiven steeds vaker ook naar ICT. De explosieve kostenstijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het scannen van inkomende post. Kosten gerelateerd aan post nemen toe (37%) als gevolg van meer pakketten.

De mediane kosten voor ICT daalden dan weer lichtjes in 2016. Deze in 2013 ingezette trend stabiliseert zich nu en is toe te schrijven aan het werken in de cloud (hardware wordt software). De overschakeling naar online werkplekken bieden organisaties de mogelijkheid om niet langer elke werknemer een volwaardige Windows-desktop te moeten geven. De kosten voor telematica dalen als gevolg van een tarievendaling bij de Nederlandse telecomoperatoren. ICT Management & Advies steeg met 3,3%, het gevolg van een stijgend uurtarief in de markt.
De kosten voor Strategisch-, Tactisch Facility Management en Horizontale (centrale) functies stegen sterk (+29%), met name door de kosten voor management en servicedesk.

In 2016 bleef het vloeroppervlak per werkplek gelijk aan 19,8 m² vvo. Het aantal werkplekken per VTE daalde met 3% van 0,97 naar 0,94 werkplek per VTE.
De jaarlijks in de NFC index gepubliceerde kosten zijn opgemaakt conform de Europese norm EN 15221. Vanaf 2016 hanteert de NFC Index de ratio kosten per m2 werkplek.
Het gemiddelde serviceniveau van ‘Gebouw en Infrastructuur’ en ‘Mens en Organisatie’, conform de NEN-EN 15221, bedraagt respectievelijk 3,2 en 2,7 op een schaal van 1 tot 5.

(*) vvo = de oppervlakte gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van binnenruimten omhullen. Waar gelijke gebouwfuncties aan elkaar grenzen, wordt gemeten tot het hart van de betreffende scheidingsconstructie. Ter plaatse van raamopeningen wordt gemeten tot aan de binnenzijde van het glas op 1,5 m boven de vloer en ter breedte van deze raamopeningen.

Ontdek ook het artikel « Evolutie Belgische kantoorkost breekt met trend Europees gemiddelde » rond de Occupiers Cost Index (OCI) dat in Profacility Guide 2017 is verschenen.
Eduard Codde
25-10-2017


 Zie het volledige rapport « NFC Index Kantoren 2016 »