FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  


Tevredenheid over werkomgeving blijft zorgen baren

Eén op de vijf nieuwe werkplekken voldoet niet aan werknemersverwachtingen

Leesman bestaat tien jaar in 2020 en stelt zich nog steeds tot doel om de invloed van de werkomgeving op de tevredenheid en bijgevolg op de prestaties van de medewerkers en de organisatie te meten. Dat gebeurt met regelmatige scans van gebouwen wereldwijd om naar de evolutie van de tevredenheid bij werknemers binnen een bedrijf te peilen.


Dat steeds meer organisaties waarde hechten aan de werkplekbeleving van hun medewerkers over de voorgeschotelde werkomgeving blijkt uit de stevige groei van Leesman. Zo steeg het aantal respondenten in een half jaar van 500.000 naar 600.000. Momenteel zijn het er liefst 673.000, gehuisvest in 4.580 gebouwen, verspreid over 45 landen. “Het stijgend aantal respondenten maakt benchmarken alsmaar preciezer en waardevoller”, verklaart Gideon van der Burg, managing director Benelux Leesman. “De Benelux neemt ongeveer een aandeel van 10% in de cijfers. Er worden pre/postscans uitgevoerd om het effect te meten van bepaalde aanpassingen aan de werkomgeving of van een verhuis naar een nieuw kantoorgebouw. Maar in toenemende mate zijn er scans om de 1 à 2 jaar om te bekijken of de werkomgeving de werknemers nog steeds op een goede manier ondersteunt.”

Werkomgeving onder de microscoop
Leesman werkt met een gestandaardiseerde aanpak voor de scans. Er is een lijst met 21 activiteiten binnen de werkomgeving (bijvoorbeeld individuele concentratie van taken, geplande vergaderingen, leren van anderen, informele sociale contacten, ontspannen,…), waarvan de medewerkers het belang voor zichzelf aangeven, evenals in hoeverre hun werkplek de weerhouden activiteiten daadwerkelijk ondersteunt.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


10/02/2020
Facility ManagementNews in short
Q8 innoveert om het parkeren in de stad te bevorderen
| 17/02/2020
UNIZO Limburg kiest TRU 100% CLEANING ROOM als ‘Vlaamse Starter van het jaar’
| 14/02/2020
Internationale samenwerking CO2-opslag komt in aanmerking voor EU-subsidie
| 13/02/2020
Textielsharing voor de horeca
| 12/02/2020
Effectief licht voor meerdere werkplekken
| 11/02/2020

Meer news