FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Office Management


  Flexibility@Work : gebundelde uitdaging voor FM, HR en ICT
Het ‘nieuwe werken’ is al lang niet meer zo nieuw, maar blijft wel brandend actueel binnen tal van organisaties, die er een eigen interpretatie aan geven, op maat van de eigen doelstellingen. Het draait nu vooral rond ‘anders werken’ in functie tot de hedendaagse werking van elke onderneming en de randvoorwaarden waarmee ze geconfronteerd worden. Dat was de rode draad doorheen het 8e Interactief Facility Management Congres, georganiseerd door Ki' Communications.
| 15/01/2016
 
  Tevredenheid als kwaliteitslabel
Een aantrekkelijk pluspunt bij personeelswerving, een sleutel tot verbetering van de tevredenheid van de werknemers, een garantie voor goede prestaties... de New World of Work is een handig middel in de 'war for talent'. De NWOW wordt stilaan een referentie, maar hoe kan men nagaan of de NWOW-principes efficiënt toegepast worden? Hoe kan zoiets abstracts als de tevredenheid die deze filosofie kan stimuleren gemeten worden?
| 25/11/2013
 
  Bedrijfscultuur l Yambla vindt digitale en sociale ideeënbus uit
De antieke ideeënbus met een wat stoffige reputatie wordt opnieuw tot leven gewekt en krijgt een belangrijke rol toebedeeld in de ondernemingscultuur. Naar analogie met het delen van ideeën op sociale netwerken heeft Yambla een ludiek concept gelanceerd voor de valorisatie van ideeën van het personeel. Deze ideeënbus biedt ruimte aan ‘people centric ideation’.
| 18/11/2013
 

  Outsourcing Printing | Rationalisering van het printwerk: de RSZPPO halveert zijn kosten
Een volledige herziening van het printbeheersysteem, die uitdaging ging de RSZPPO (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten) aan om de printkosten en het daaraan gekoppelde energieverbruik te verlagen. Na een rationalisering van het printerpark zijn de printkosten met 49,2% gedaald.
| 29/04/2013
 
  Nedap Locker Management ondersteunt Getronics’ “New World of Work”
Bij de verhuizing naar een nieuw kantoor, eind 2010, hoorde volgens Getronics BeLux een baanbrekende verbetering van arbeidsomstandigheden. Vanaf dat moment stelde Getronics medewerkers namelijk in staat flexibel te werken, waar en wanneer dat hen het best uitkwam, zolang ze maar de gewenste resultaten bleven afleveren. Deze nieuwe aanpak had duidelijk merkbare gevolgen voor de beveiliging en toegang. Toen de zogenaamde ‘clean desk policy’ operationeel werd en alle ladenblokken verbannen werden, hadden medewerkers een nieuwe plek nodig om hun bezittingen veilig te kunnen opbergen. Hier begon de rol van Nedap Locker Management.
| 15/03/2013
 
  De NWOW-coalitie: Slim werken in een nieuwe wereld
In november 2011 hebben de acht stichtende leden van de ‘Coalition for the New World of Work (NWOW)’ een samenwerkingsakkoord voor drie jaar ondertekend. Hun doelstelling: een geleidelijke verandering van mentaliteit teweegbrengen in de Belgische publieke en private arbeidswereld om de organisatie van het werk aan te passen aan de behoeften en de realiteit van de 21ste eeuw.
| 08/10/2012
 

  Getronics New World of Work : Change management als uitdaging
ICT-bedrijf Getronics definieerde ‘het nieuwe werken’ als een missie met vele facetten: het welzijn van de werknemers, het aantrekken van jong en nieuw talent, het optimaliseren van de kosten en het inzetten van het eigen project als ‘showcase’ en voorbeeldfunctie naar de klanten van het bedrijf. NWOW (New World of Work) werd de werktitel voor het opzet.
| 12/09/2011
 
  Coffee Break
Investeren in koffiepauzes voor het personeel is één van de meest zinvolle zaken die je als werkgever kan doen! Koffiepauzes op het werk zijn namelijk van groot belang voor het welzijn en de productiviteit van uw werknemers. Het is een moment van (relatieve) rust, tijd om even alles op een rijtje te zetten en een overzicht te krijgen over de werkdag. Het informele karakter van de gesprekken aan de koffieautomaat versterkt bovendien de onderlinge samenwerking tussen collega’s.
| 20/05/2011
 
  Werken met de Y-generatie
Een nieuwe generatie kenniswerkers vraagt om een nieuw type werkgever en een nieuwe werkomgeving. Van Facility Management wordt verwacht dat ze deze gamende Y-generatie (geboren na 1988) een werkomgeving ter beschikking stelt die past bij hun werk- en leefstijl en tegelijk efficiënt is voor de organisatie zelf.
| 29/11/2010
 
  De virtuele receptionist
MBS, Manpower Business Solutions, biedt sinds kort een nieuwe dienst aan: de virtuele receptionist. Dankzij 3D-telepresence-technologie kan men balies bemannen met mensen die zich elders bevinden maar die via een beeldscherm bijna levensecht met de bezoeker communiceren. FM betreedt de wereld van de sciencefiction.
| 02/04/2010
 

Leveranciers en Dienstverleners
Zoek een leverancier
Activiteitensector
Naam van de leverancier
Heet van de naald
Slideshow Image 1
IT-veiligheid: wat te verwachten in 2017?  

News in short
Is België voorbereid op massaal thuiswerken?
| 26/03/2020
EasyPost blijft uitbreiden
| 19/03/2020
12 tips voor een ergonomische thuiswerkplek
| 18/03/2020
Coronavirus: argwaan en preventie in bedrijven
| 05/03/2020
Eigentijdse werkkleding
| 27/02/2020
Effectief licht voor meerdere werkplekken
| 11/02/2020
Monitorbeugels voor efficiënt en ergonomisch werk
| 05/02/2020
Lift-systeem voor zit-sta-bureaus
| 31/01/2020
Kinnarps ontvangt Ecovadis gouden medaille
| 29/01/2020
WELL Building-standaard zorgt voor gezonde en gelukkige medewerkers
| 23/09/2019
Ook coworkingscenters van Spaces in Antwerpen, Gent en Luik
| 25/06/2019
De impact van biofilisch design op lichaam en geest
| 20/05/2019
Top 20 van de Belgische bedrijven waar het aangenaam werken is
| 26/03/2019
‘Kantoortuinen en werklunches moeten verdwijnen’
| 30/11/2018

Meer news