FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » FMIS as a service

FMIS as a service

Koen Mees, Managing Director Freestone GROUP
De werkomgeving voor de facilitaire dienst verandert voortdurend en bijgevolg moeten de meet- en stuurinstrumenten zich daaraan aanpassen. Vandaag zijn er drie dominante ‘drivers’ voor het facilitaire vakgebied: maximaal outsourcen van services buiten de eigen core business, innovaties in het domein van software, met een verschuiving van grote pakketten naar apps, en een hoog tempo van vernieuwing dat vanuit B2C opgelegd wordt.

Koen Mees, Managing Director Freestone GROUP: “Lange tijd was de B2B-markt innoverend en de trekker van de vooruitgang. Vandaag is dat niet langer zo en gaat de – snelle – evolutie uit van B2C. Deze B2C-markt is niet alleen snel vernieuwend, maar bovendien ook meer gefocust op gebruiksvriendelijkheid, wat de kans op acceptatie verhoogt. De schaalgrootte van de B2C-markt laat zowel snelle als diepgaande en veelzijdige ontwikkelingen toe”. De kloof tussen het eerder kleinschalige en gespecialiseerde B2B en B2C wordt hierdoor groter. B2B ontwikkelt vanuit de theorie en ‘ideale wereld’, terwijl B2C snel succesrijk wil zijn en doorbreken op een sterk competitieve markt. Koen Mees maakt volgende vergelijking: “B2B streeft naar het ontwikkelen van een Rolls-Royce, het opperbeste product, de eenzame uitblinker. Helaas schiet het daarbij vaak aan het eigenlijke doel voorbij. Er wordt een complexe bouwdoos bedacht, die echter niet klaar blijkt te zijn voor gebruik”.
Tijd voor Apps
Koen Mees ziet het ‘grote’ FMIS zoals dat vandaag bekend is opdelen naar een applicatielandschap met kleine, zeer doelgerichte apps, die heel concreet oplossingen bieden voor de specifieke probleemstelling binnen elke organisatie. Hij legt uit : “De meest gehoorde kritiek is dat een praktisch bruikbare managementrapportering ontbreekt, tenzij men vooraf immense hoeveelheden data minutieus heeft ingebracht. Dat is tijdrovend en bijgevolg duur, een contradictie met de onafgebroken besparingsdruk eigen aan facility management”. Apps focussen elk op een specifiek doel en reiken daarvoor ook de uitkomst aan.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


03/01/2016
ICT en Telecom - Facility Management
 News in short
“Start-up met een pak ervaring in huis”
| 06/04/2020
VUB houdt toegangsverlening beheersbaar
| 06/04/2020
Een digitale twin voor de Facility Manager
| 06/04/2020
Efficiënte en veilige toegangsverlening tot elke deur
| 06/04/2020
Next Office maakt ruimte voor succes
| 06/04/2020

Meer news