FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisinge-ShopContact |
  
Home » Bibliotheek » Bedrijfscultuur l Yambla vindt digitale en sociale ideeënbus uit

Bedrijfscultuur l Yambla vindt digitale en sociale ideeënbus uit

De antieke ideeënbus met een wat stoffige reputatie wordt opnieuw tot leven gewekt en krijgt een belangrijke rol toebedeeld in de ondernemingscultuur. Naar analogie met het delen van ideeën op sociale netwerken heeft Yambla een ludiek concept gelanceerd voor de valorisatie van ideeën van het personeel. Deze ideeënbus biedt ruimte aan ‘people centric ideation’.

Het delen van ideeën tussen werknemers berust op het proces van de ‘ideevorming’ dat de totstandkoming en de koppeling van ideeën vanuit een psychologisch standpunt definieert. Met de traditionele procedures in ondernemingen bedraagt de levensduur van een idee echter niet meer dan drie maanden. “In dit basisproces ontbreekt de steun van een sociaal medium en het ‘gamification’-concept” legt Yoeri Roels, medestichter van de jonge onderneming Yambla, uit. Daarmee definieert hij meteen zijn gelijknamig platform voor een sociale ideeënbus. Het basisprincipe is dat er voor elk door de collega’s ‘leuk’ gevonden idee punten kunnen gespaard worden en, bijvoorbeeld, dat het idee kan verkozen worden tot ‘innovatie van de maand’.

Een procedure die favoritisme uitsluit
Om elk risico op favoritisme uit te sluiten, worden de punten niet gegeven door individuen maar door het Yambla-platform. Hoe populairder een idee wordt door het aantal ‘likes’, des te meer belang het krijgt. Ook wanneer een idee door een manager wordt geselecteerd, wint het punten. “Een goed idee is niet zozeer het populairste idee, maar vooral dat waaraan veel collega’s willen deelnemen” preciseert Yoeri Roels nog.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


18/11/2013
ICT en Telecom - Office Management - Facility Management
 News in short
Veelzijdige toepassingen voor gebouwenscan
| 26/04/2019
Met NEDAP, in 5 stappen naar het juiste toegangscontrolesysteem
| 26/04/2019
Laadadapter geeft elektrisch rijden nieuwe kansen
| 24/04/2019
Een klein slim toestel dat waterlekken opspoort
| 19/04/2019
Centraal platform zorgt voor optimaal warmtebeheer
| 12/04/2019

Meer news