FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Getronics New World of Work : Change management als uitdaging

Getronics New World of Work : Change management als uitdaging

“Change Management vormt de onmisbare basis voor het nieuwe werken.” Marc Dick, Director Finance & Administration, Getronics
ICT-bedrijf Getronics definieerde ‘het nieuwe werken’ als een missie met vele facetten: het welzijn van de werknemers, het aantrekken van jong en nieuw talent, het optimaliseren van de kosten en het inzetten van het eigen project als ‘showcase’ en voorbeeldfunctie naar de klanten van het bedrijf. NWOW (New World of Work) werd de werktitel voor het opzet.Het concept vertrekt vanuit de bedrijfscultuur en ondersteunt ‘werken wanneer en waar men wil’. NWOW bestaat uit drie luiken: een overkoepelend luik, dat het versterken van de banden tussen bedrijf en medewerkers beoogt; een ICT-luik, dat het mogelijk maakt overal te werken en een HR-luik. De aantrekkelijkheid van de werkplek zit vast verweven met de uitstraling van het bedrijf en is bepalend voor het overdragen van de ‘Corporate Culture’ op de medewerkers. Een verhuisproject bracht de intentie om ‘het nieuwe werken’ in te voeren in een stroomversnelling. “Het nieuwe werken is al lang niet meer zo nieuw, maar nu werken de ingrediënten plots samen” stelt Marc Dick, Director Finance & Administration, vast. “De acceptatie door het topmanagement is de doorslaggevende factor om het echt voluit te laten functioneren”.

Procesevaluatie
Het voortraject is uiterst belangrijk. Er mag niets aan het toeval overgelaten worden. Het invoeren van NWOW ging dan ook gepaard met een grondig nadenken over de processen. Vooreerst werd informatie ingezameld over de bestaande inrichting. Dat gebeurde door AOS Studley en eigen mensen. Het bleek dat ‘vergaderen’ al de hoofdactiviteit was waarvoor de vroegere hoofdzetel in Evere werd gebruikt. In 70 à 75% van de gevallen ging het om informele vergaderingen met 2 tot 4 mensen, die 0,5 tot 1 uur duurden. De ruimte-inrichting van het gebouw stond echter helemaal niet meer in functie tot het reële gebruik. “Dat was een best confronterende vaststelling” aldus Ivan Cols, die deel uitmaakte van de werkgroep ‘Facilities & Design’. “Het lag dan ook voor de hand dat de nieuwe ruimte moest ingericht worden in functie tot de activiteiten. Er volgden voorstellen door AOS Studley”.
De voorstellen resulteerden in clusters van mensen die het meest met elkaar samenwerken. Deze clusters werden als vlekken in het vloerplan verwerkt. Daarop volgde de berekening van de procentuele bezettingsgraad per cluster en de benodigde vergaderruimte per cluster.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


12/09/2011
ICT en Telecom - Office Management - Facility Management - Huisvesting & werkomgeving
 News in short
Gratis e-book over Total Cost of Ownership
| 11/07/2019
Engie versterkt zijn positie op de technische beveiligingsmarkt
| 10/07/2019
Lichtbron die rekening houdt met akoestiek
| 09/07/2019
Bosec-certificaat voor branddetectie met intelligente camera
| 08/07/2019
A.I in collectieve keuken om miljoenen maaltijden niet meer in de vuilnisbak te gooien
| 08/07/2019

Meer news