FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Fleet & Mobility Management | Green car policy

Fleet & Mobility Management | Green car policy

Christophe Van Obergen, Compensation & Benefits Manager, PwC Belgium.
Voor elke onderneming die een wagenpark ter beschikking stelt van de werknemers is het van essentieel belang een weldoordachte Car Policy uit te schrijven. PwC werkte recent een volledig nieuwe versie uit, die opvalt door een gezond evenwicht tussen MVO, de verzuchtingen van de gebruikers en kostenbeheersing voor de onderneming.

Aanleiding voor de nieuwe Car Policy was het streven naar een lagere ecologische voetafdruk, meer veiligheid voor de gebruikers en de omgeving (zwakke weggebruikers als fietsers en voetgangers), zonder het aspect motivatie en verloning te vergeten. “In de consultancy sector is de bedrijfswagen een belangrijk gegeven. Onze medewerkers hebben enerzijds een wagen nodig om zich naar het cliënteel te begeven en blijken anderzijds behoorlijk gevoelig te zijn voor het type wagen dat ze ter beschikking krijgen” merkt Christophe Van Obergen, Compensation & Benefits Manager, PwC Belgium op. “De bedoeling was dus om een aantrekkelijke wagenlijst voor te stellen aan onze medewerkers, maar tevens de kost beheersbaar te houden op lange termijn”.

Veiligheid loont
De aan de werknemers voorgestelde keuzewaaier beperkt zich principieel tot drie premium merken: Audi, BMW en Mercedes-Benz. Ook de kleurkeuze is beperkt tot drie. Deze werkwijze houdt meteen een kostenbesparing in als gevolg van een vereenvoudigd fleet management met minder administratieve belasting en betere condities bij de merken. Een deel van de gerealiseerde besparing wordt geïnvesteerd in een betere (veiligheids)uitrusting. Zo is een zomer/winterbandenwissel voorzien voor de ganse vloot en zijn Bluetooth voor handenvrij telefoneren, automatische airco en ‘park assist’ standaard opgenomen in het uitrustingsniveau van elke wagen. “Dat laatste moet helpen de parkeerschade te beperken” argumenteert Christophe Van Obergen.
Nog een opmerkelijke nieuwigheid in de Car Policy van PwC is de ‘Safe Driver Incentive’. Bestuurders die gedurende de ganse leaseperiode - gemiddeld 3 jaar - geen enkel ongeluk veroorzaken, krijgen een bonus toegekend. Deze kan opgenomen worden onder de vorm van extra uitrusting of kan als spaarpot behouden blijven om eventuele schade tijdens de leaseperiode te dekken.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


27/06/2011
Fleet Management
 News in short
Q8 innoveert om het parkeren in de stad te bevorderen
| 13/02/2020
Internationale samenwerking CO2-opslag komt in aanmerking voor EU-subsidie
| 13/02/2020
Textielsharing voor de horeca
| 12/02/2020
Effectief licht voor meerdere werkplekken
| 11/02/2020
Oude afdichtingsresten op stenen vloeren schoon en efficiënt verwijderen
| 10/02/2020

Meer news