FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Houdt u al rekening met maatschappelijk rendement in patrimoniumbeheer?

Houdt u al rekening met maatschappelijk rendement in patrimoniumbeheer?

Sinds deze legislatuur wordt er van stads- en gemeentebesturen nog meer dan voorheen verwacht dat hun boekhouding picobello in orde is. Dat betekent dat ze een flinke hap van hun budget moeten reserveren voor het onderhoud van hun patrimonium en voorzieningen. Wie dit met een moderne visie wil aanpakken doet er goed aan niet enkel de financiële kost in rekening te nemen, maar tevens de maatschappelijke baten. Door in te zetten op multifunctionele en gastvrije gebouwen net daar waar er noden zijn kan de stap gezet worden naar maatschappelijk verantwoord vastgoed.

Patrimonium niet aangepast aan noden vandaag

Maatschappelijk verantwoord vastgoed is een relatief nieuw begrip dat br. ir. architect en master in real estate Veerle Follens ingang wil doen vinden in België. Haar queeste begon vanuit de vaststelling dat steden en gemeenten vaak over een resem gebouwen beschikken, maar ze niet altijd op de meest efficiënte manier beheren. “Mijn onderzoek begon met het in kaart brengen van het patrimonium in een gemiddelde gemeente. Wat vooral opviel is dat de gebouwen meestal maar één functie bekleden en vaak niet meer aangepast waren aan de noden van vandaag. Een kerk is misschien wel het frappantste voorbeeld. Hebben we nog zoveel kerkgebouwen nodig? Anderzijds is er in gemeenten vaak een schrijnend tekort aan woonzorgcentra om een antwoord te bieden aan de vergrijzing. En moet iedere gemeente zijn eigen zwembad hebben als je weet dat die gebouwen vaak energievreters zijn?” Het noopt steden en gemeenten meteen tot een heel spaarzaam omspringen met hun centen. Het onderhoud van patrimonium neemt immers een flinke hap uit het budget. “Het is in die optiek dat fusies van gemeenten hoog op de agenda zijn komen te staan. Door intergemeentelijk samen te werken kan men tot een interessanter beheer komen. Maar we zouden ook moeten onderzoeken hoe we meerdere functies in één gebouw kunnen onderbrengen.”Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


12/04/2018
Facility Management
 News in short
Gratis e-book over Total Cost of Ownership
| 11/07/2019
Engie versterkt zijn positie op de technische beveiligingsmarkt
| 10/07/2019
Lichtbron die rekening houdt met akoestiek
| 09/07/2019
Bosec-certificaat voor branddetectie met intelligente camera
| 08/07/2019
A.I in collectieve keuken om miljoenen maaltijden niet meer in de vuilnisbak te gooien
| 08/07/2019

Meer news