FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » ISO 41001 wereldwijd erkende norm voor Facility Management

ISO 41001 wereldwijd erkende norm voor Facility Management

Ine Schaeps (PROCOS Group en ‘technical committee’ ISO)
Het opstellen, verkopen en promoten van normen is vandaag op internationaal, Europees of nationaal niveau in handen van een van de erkende normalisatie-instituten. In België is NBN - Bureau voor Normalisatie - de erkende normalisatie-instelling. In Europa is dat CEN (European Committee for Standardization) en internationaal ISO (International Organisation for Standardization). In het NBN is de Facility Management community actief. Door het uitwisselen van kennis en ervaringen in een technische werkgroep, draagt NBN bij tot het ontwikkelen van Europese en internationale normen voor Facility Management.

Jos Duchamps, chair of the European advisory board IFMA, leader van de Facility Management Community NBN en gedelegeerd bestuurder PROCOS Group, licht toe: “Vandaag is Facility Management sterk verbonden met alle bedrijfsprocessen en zeker geen eiland meer in een organisatie. De Facility Manager moet ervoor zorgen dat de ‘gebouwde omgeving’ maximaal is afgestemd op de noden van de gebruikers, dat technologie op een slimme manier geïmplementeerd wordt in dienst van de gebruikers en dat ‘wellbeing’ op de werkvloer concreet vorm krijgt. Veel uitdagingen en opportuniteiten. Maar hoe pakt een Facility Manager dit aan? Daarvoor zijn definities nodig die een kader creëren, zeg maar normen die een uniform taalgebruik vastleggen dat door iedereen begrepen wordt en als leidraad dient voor het uitwerken van processen, opstellen van SLA’s (Service Level Agreements) en KPI’s (Key Performance Indicators) en de opvolging ervan. Normen bieden dit kader en geven de Facility Manager een houvast.”

Europese FM-norm - internationale ISO-norm
We gaan twaalf jaar terug toen het eerste deel van de Europese norm EN 15221 werd gepubliceerd, de aanzet voor een allesomvattende norm voor Facility Management. Jarenlang werk zou daarop volgen tot uiteindelijk in 2015 de zeven delen omvattende volledige norm zou voltooid zijn. Is dit werk tevergeefse moeite door de publicatie van de ISO 41000-normen in 2018? “EN 15221 is een Europese norm en enkel toepasbaar in Europa”, verklaart Ine Schaeps, consultant van PROCOS Group en lid van de internationale werkgroep die de ISO 41000-normen opstelde. “Facility Managers en organisaties actief in Facility Management in andere delen van de wereld hebben geen affiniteit met de Europese norm. Met het opstellen van de internationale ISO 41000-normen hebben we de Europese norm een niveau hoger kunnen tillen. Immers, het vele werk dat in EN 15221 is gestoken werd gerecupereerd bij het opmaken van de ISO 41000-series. Een aantal deelnemers van de werkgroepen voor de totstandkoming van EN 15221 maakten deel uit van de technische comités die ISO 41001 uitwerkten."

“Met het opstellen van de internationale ISO 41000-normen hebben we de Europese norm een niveau hoger kunnen tillen.”
Ine Schaeps (PROCOS Group en ‘technical committee’ ISO)


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


19/09/2018
Facility Management
 News in short
Q8 innoveert om het parkeren in de stad te bevorderen
| 13/02/2020
Internationale samenwerking CO2-opslag komt in aanmerking voor EU-subsidie
| 13/02/2020
Textielsharing voor de horeca
| 12/02/2020
Effectief licht voor meerdere werkplekken
| 11/02/2020
Oude afdichtingsresten op stenen vloeren schoon en efficiënt verwijderen
| 10/02/2020

Meer news