FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Flexibility@Work : gebundelde uitdaging voor FM, HR en ICT

Het ‘nieuwe werken’ is al lang niet meer zo nieuw, maar blijft wel brandend actueel binnen tal van organisaties, die er een eigen interpretatie aan geven, op maat van de eigen doelstellingen. Het draait nu vooral rond ‘anders werken’ in functie tot de hedendaagse werking van elke onderneming en de randvoorwaarden waarmee ze geconfronteerd worden. Dat was de rode draad doorheen het 8e Interactief Facility Management Congres, georganiseerd door Ki' Communications.

‘Verandering van bedrijfscultuur en gedrag bij de medewerkers’ vat het ‘smart way of working’ (SWOW), alias het ‘nieuwe werken’ vandaag, beter samen en dat leidt ook tot het bedenken van individuele projectnamen bij wie de uitdaging aangaat.
De overal opduikende gemeenschappelijke doelstelling is 'tijd- en plaatsonafhankelijk werken', wat voor heel wat bedrijven een belangrijke uitdaging vormt die ze spoedig wensen aan te gaan. Besparen staat nog steeds op de agenda bij elke uitrol van een SWOW-project, maar is niet langer hoofddoel. Centraal staan vandaag een reeks HR-doelstellingen. Naast het al langer bekende aantrekken van nieuw talent, verschijnen het behouden van de medewerkers op het lijstje, het optimaliseren van de werk/privé-balans om aldus burn-outs te voorkomen, het terugdringen van het absenteïsme door ziekte, tot en met het bijdragen om mensen langer aan het werk te houden, nu de pensioengerechtigde leeftijd stapsgewijs wort opgetrokken.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


15/01/2016
Office Management - Facility Management
 News in short
45 belgische bedrijven waar het aangenaam werken is
| 03/04/2020
Stem voor de Facility Manager van het Jaar
| 02/04/2020
Boost de experience met digitale communicatie
| 02/04/2020
Crisisplatform verzekert operationele continuïteit kritische gebouwen en organisaties
| 01/04/2020
DEROANNE maakt beschermende schermen
| 31/03/2020

Meer news