FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisinge-ShopContact |
  
Home » Veiligheid en beveiliging
| Veiligheid en beveiliging
Securitas neemt de bewaking van het hoofdkantoor van de Antwerpse politie op zich
De nieuwe wet Jambon op de private veiligheid is een feit sinds het Parlement ze afgelopen oktober goedkeurde. Voortaan kunnen private bewakingsondernemingen hun activiteiten uitbreiden met een aantal taken waarvan sommige vroeger door de politie uitgevoerd werden.

Zo staat het bewakingsbedrijf SECURITAS sinds 1 september in voor de toegangscontrole van bezoekers in het hoofdcommissariaat van de politie in Antwerpen. De ...
| 01/09/2018

Groen licht voor beveiligingsdiensten van Sodexo
Iets meer dan een jaar geleden kondigde Sodexo aan dat het bedrijf van plan was om zijn dienstenaanbod uit te breiden met bewakingsactiviteiten. Door de wet Jambon op de private veiligheid moeten dienstverleners in de sector erkend zijn door de FOD Binnenlandse Zaken. Afgelopen najaar kreeg Sodexo die erkenning voor drie van de dertien beveiligingsactiviteiten waarop de wet van ...
| 02/07/2018

   
Samenwerking NRG en Trigion verlengd
| 21/02/2018
Facility management in de bres voor veiligheid en continuïteit
| 21/03/2017
Risicobeheer door de technische diensten in een universitair ziekenhuis
| 16/11/2016
HEALTH&CARE brengt nieuw elan in de Belgische zorgsector
| 30/08/2016
Zorginstellingen, future-proof?
| 09/06/2016
Iron Mountain heeft Recall overgenomen
| 13/05/2016

Meer news
| Veiligheid en beveiliging

“Innovatie binnen security is meer en meer procesgedreven”
Siemens Building Technologies (BT), met name de technologietak Security Solutions & Services, focust zich meer en meer op het verbeteren van het proces bij de klant. “Bijvoorbeeld inzake het faciliteren van onthaal draagt technologische innovatie bij tot een hoger niveau van veiligheid en transparantie, en dus ook tot het creëren van een ‘Perfect Place’, de wereldwijde marketingcampagne van Siemens Building Technologies.
| 19/06/2018
Risicobeheersing voor Facilitaire Managers in de zorgsector
Risicobeheer in de ziekenhuiswereld kent vele aspecten, al is het maar omwille van de 24/24 en 7/7 inzetbaarheid van de volledige organisatie. Tijdens de 34e editie van het jaarlijkse congres ‘Hoofden Facilitaire Diensten van Verzorgingsinstellingen’ (HFDV) werden de ruim 120 ingeschreven deelnemers vergast op een bijzonder actueel geïnspireerd thema: ‘Risicobeheersing voor Facilitaire Managers in de zorgsector’. Luc Vanhaverbeke, voorzitter HFDV, opende het congres met de trieste vaststelling dat we het voorbije jaar 58 maal werden geconfronteerd met een terroristische aanslag. Het is voor het vakgebied niet langer mogelijk om de risico’s die inherent zijn aan terroristische daden te negeren.
| 28/02/2017
CAMELOT l Tijdelijke bewoning houdt vandalisme buiten
Tijdelijk leegstaande panden trekken niet alleen vandalisme aan. Ze komen bovendien automatisch terecht in een neerwaartse spiraal van verval doordat er geen controle meer is op het gebouw en de installaties die zich daarin bevinden. Nochtans bestaat er een beproefd en eenvoudig verweer: professioneel door Camelot georganiseerde tijdelijke bewoning.
| 28/10/2014
SECURITY | Beveiliging; blok aan het been of bron van efficiëntie?
Facility Managers staan voor de nooit ophoudende uitdaging kosten te besparen. Om efficiënter te werken, willen zij diverse bedrijfsprocessen centraal kunnen beheren. Beveiliging is slechts één van die bedrijfsprocessen en wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad. ‘Duur en geen meetbaar resultaat’ zo wordt gedacht. Maar er wachten ook nieuwe kansen.
| 15/04/2014

   

Camelot, een positieve aanpak van leegstand
| 04/01/2013
Preventie- en beroepsopleidingen: de hotelsector neemt zelf het heft in handen
| 26/03/2012
Beveiliging | Co-investering : optimale beveiliging tegen optimale kost
| 16/01/2012
Professionaliseren en multitasking
| 08/12/2011
One stop shopping voor een overkoepelend veiligheidsbeheer
| 03/01/2011
Fiscaliteit | Beveiligen brengt geld op
| 01/03/2010
Arbeidsongevallen : blijft de facility manager buiten schot ?
| 04/11/2009
Beter beveiligde parkings
| 07/10/2009
Wonen in leegstaande kantoren
| 04/04/2009
Veiligheidsvademecum
| 26/03/2009


  | Veiligheid en beveiliging
 Profielen van de belangrijkste bedrijven in
MEYVAERT 

 Gegevens andere leveranciers
Toezicht en bewaking - diensten (17)
Toegangscontrole - Installatiebedrijven (13)
Bewakingssystemen – installatiebedrijven (15)
Alarmsystemen - installatiebedrijven (2)
Bewaking – Lokalisering voertuigen (1)
Brandveiliging - Uitrusting (13)
Werkkledingen (3)
Inbraakwerende deuren (3)
Beroepsfederaties (4)

Zoek een leverancier
Activiteitensector
Naam van de leverancier


Agenda