Samenwerking NRG en Trigion verlengd
Midden december 2017 werd een overeenkomst ondertekend die de bestaande samenwerking tussen NRG en Trigion opnieuw bevestigt. Vanaf 1 januari 2018 zijn NRG, een internationaal opererende nucleaire dienstverlener, en beveiligingspartner Trigion voor een contactuele duurtijd van minimaal drie jaar met elkaar verbonden.

Als internationaal opererende nucleaire dienstverlener produceert NRG isotopen, verricht nucleair technologisch onderzoek, treedt op als consultant op het ...
| 21/02/2018

Facility management in de bres voor veiligheid en continuïteit
De 33e Facility Night, georganiseerd door Ki’Communications, vond plaats in het Sheraton Hotel Brussels Airport, een locatie midden in het centrum van het trieste gebeuren dat morgen precies een jaar geleden ons land met verstomming sloeg. De aanslagen van 22 maart 2016 zullen voor altijd vereeuwigd blijven als diepzwarte pagina’s in onze nationale geschiedenis.
Vanzelfsprekend en meer dan terecht ...
| 21/03/2017

   
Risicobeheer door de technische diensten in een universitair ziekenhuis
| 16/11/2016
HEALTH&CARE brengt nieuw elan in de Belgische zorgsector
| 30/08/2016
Zorginstellingen, future-proof?
| 09/06/2016
Iron Mountain heeft Recall overgenomen
| 13/05/2016
Veiligheidsoefeningen blijven dode letter
| 08/04/2016
Federale musea in Brussel beter beveiligd met Trigion
| 18/03/2016

Meer news| Publi-Information
Nedap mede-oprichter van de OSS Association
Nedap heeft onlangs de Open Security Standard (OSS) Association mede-opgericht. De OSS Association richt zich op de ontwikkeling van open standaarden op het gebied van beveiliging. De organisatie omvat de andere Europese marktleiders – ACS, Assa Abloy, Datasec, Deister, dorma+kaba group, primion, Uhlmann & Zacher en Zugang GmbH – en wenst een krachtige en professionele samenwerking te realiseren.
Het ...
| 09/12/2015

   
Risicobeheersing voor Facilitaire Managers in de zorgsector
Risicobeheer in de ziekenhuiswereld kent vele aspecten, al is het maar omwille van de 24/24 en 7/7 inzetbaarheid van de volledige organisatie. Tijdens de 34e editie van het jaarlijkse congres ‘Hoofden Facilitaire Diensten van Verzorgingsinstellingen’ (HFDV) werden de ruim 120 ingeschreven deelnemers vergast op een bijzonder actueel geïnspireerd thema: ‘Risicobeheersing voor Facilitaire Managers in de zorgsector’. Luc Vanhaverbeke, voorzitter HFDV, opende het congres met de trieste vaststelling dat we het voorbije jaar 58 maal werden geconfronteerd met een terroristische aanslag. Het is voor het vakgebied niet langer mogelijk om de risico’s die inherent zijn aan terroristische daden te negeren.
| 28/02/2017
CAMELOT l Tijdelijke bewoning houdt vandalisme buiten
Tijdelijk leegstaande panden trekken niet alleen vandalisme aan. Ze komen bovendien automatisch terecht in een neerwaartse spiraal van verval doordat er geen controle meer is op het gebouw en de installaties die zich daarin bevinden. Nochtans bestaat er een beproefd en eenvoudig verweer: professioneel door Camelot georganiseerde tijdelijke bewoning.
| 28/10/2014
SECURITY | Beveiliging; blok aan het been of bron van efficiëntie?
Facility Managers staan voor de nooit ophoudende uitdaging kosten te besparen. Om efficiënter te werken, willen zij diverse bedrijfsprocessen centraal kunnen beheren. Beveiliging is slechts één van die bedrijfsprocessen en wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad. ‘Duur en geen meetbaar resultaat’ zo wordt gedacht. Maar er wachten ook nieuwe kansen.
| 15/04/2014
Camelot, een positieve aanpak van leegstand
Leegstand komt steeds vaker voor in België. Dit is een problematische situatie voor zowel de eigenaars als de buurt waarin de leegstand zich bevindt. Het betreft zowel kantoorgebouwen, industriële panden als privéwoningen.
| 04/01/2013

   

Preventie- en beroepsopleidingen: de hotelsector neemt zelf het heft in handen
| 26/03/2012
Beveiliging | Co-investering : optimale beveiliging tegen optimale kost
| 16/01/2012
Professionaliseren en multitasking
| 08/12/2011
One stop shopping voor een overkoepelend veiligheidsbeheer
| 03/01/2011
Fiscaliteit | Beveiligen brengt geld op
| 01/03/2010
Arbeidsongevallen : blijft de facility manager buiten schot ?
| 04/11/2009
Beter beveiligde parkings
| 07/10/2009
Wonen in leegstaande kantoren
| 04/04/2009
Veiligheidsvademecum
| 26/03/2009
Veiligheid en beveiliging: twee grote prioriteiten van het FM
| 24/03/2009
Veiligheid, beveiliging en FM onder één dak
| 28/10/2008
“Camerawet”: hoe de regels na te leven
| 29/09/2008
De roep van de individuele klant
| 13/12/2007
Biometrie: veiligheid op mensenmaat
| 12/12/2007
De bouwacrobaten
| 11/12/2007
Thermografie in preventief onderhoud
| 10/12/2007


  
www.profacility.be/nedap
 Profielen van de belangrijkste bedrijven in
MEYVAERT 
NEDAP - SECURITY MANAGEMENT

 Gegevens andere leveranciers
Toezicht en bewaking - diensten (16)
Toegangscontrole - Installatiebedrijven (13)
Bewakingssystemen – installatiebedrijven (15)
Alarmsystemen - installatiebedrijven (2)
Bewaking – Lokalisering voertuigen (1)
Brandveiliging - Uitrusting (13)
Werkkledingen (3)
Inbraakwerende deuren (3)
Beroepsfederaties (4)

Zoek een leverancier
Activiteitensector
Naam van de leverancier


Agenda