FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisinge-ShopContact |
  
Home » Advertising

Profacility, een enkel communicatieplatform

Het informatieplatform Profacility bestaat uit vier complementaire media - het tijdschrift, de nieuwsbrief, de portaalsite en de speciale thematische edities - en bevordert de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen.

DE REDACTIONELE LIJN IS GESTRUCTUREERD ROND 4 INFORMATIEPOLEN

FACILITY MANAGEMENT
Optimalisering van de facilitaire organisatie.
Case studies, getuigenissen en ervaringen.
 • tools en procedures voor planning, beoordeling van de ervaringen en hulp bij de besluitvorming
 • outsourcing: beheermodellen (IFM, managing agent, multi-diensten)
 • strategie en aankoop procedures
 • benchmark: kosten en niveau van facilitaire diensten
 • budgettering en financieel beheer, kosten- en winstcentra
 • audit- en kwaliteitscontrolesystemen
 • Facility Management Information System (FMIS)
 • risk management en business continuity plan
 • organisatie van een multimodale mobiliteit

VASTGOED & GEBOUWEN
Afstemmen van het gebouw op de noden en waarden van
het bedrijf. Optimalisering van de totaalkost van gebouwen.
 • evolutie van de vastgoedmarkt: aanbod en huurprijs
 • aanbod van gedeelde kantoren (business centers, co-working ruimtes)
 • mobiliteit: toegankelijkheid van het gebouw - parking
 • energetische autonomie (productie van groene en hernieuwbare energie: zonne-energie, geothermie, windenergie, warmtekrachtkoppeling)
 • duurzame gebouwen: labels (BREEAM, 'Voorbeeld Gebouwen', C2C, Ö)
 • domotica / buildig automation
 • gebouwen met gedeelde facilities
 • personen- en gebouwen beveiliging

WORKPLACE
Organisatie en inrichting van werkplekken: kantoren,
ontvangst- en vergaderruimten, archivering en opslag.
 • space planning & workplace design
 • project management
 • New World of Work (NWOW) en change management
 • beheer van desk sharing (flex desk - dynamic office)
 • keuze van het meubilair en de uitrustingen voor kantoren
 • toegangscontrole, telefonie, lockers en multi-user printers
 • systemen voor dynamische klassering en archiefbeheer
 • gecentraliseerde bureautica (printer/scanner/fax...)
 • integratie van audiovisuele uitrustingen
 • optimale inrichting van opslagruimten en efficiŽnt beheer

MOBILITEIT
Beheer van de mobiliteit van de medewerkers van het bedrijf om enerzijds hun verplaatsingen te optimaliseren en zonnodig tijdverlies te voorkomen, en anderzijds het effect op het milieu te beperken door de ecologische voetafdruk van de verplaatsingen te verminderen.
 • strategie voor een multimodale mobiliteit: aut/ openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro) / fiets / pendelbussen voor bedrijven / carpooling Ö
 • fleet management (leasing, renting, onderhoud, depannagedienst, vervangingen)
 • travel management
 • operationeel, budgettair en fiscaal beheer van de verplaatsingskosten
 • infrastructuur en organisatie voor telewerk (home based, vanuit business centers, co-working spaces of satellietkantoren)
 • evolutie van stedelijke mobiliteit met oog op 'intelligentere' steden (smart cities)DOELGROEP: MEER DAN 15.000 BESLISSINGNEMERS

De Profacility-media richten zich tot beslissingsnemers van bedrijven, de industrie, administraties en collectiviteiten die in BelgiŽ zijn gevestigd. Het magazine, de thematische edities en de nieuwsbrieven worden geadresseerd aan organisaties die minimum 50 werknemers tellen, en binnen die bedrijven aan de verantwoordelijke(n) van het vastgoedbeheer, van de binneninrichting van werkplaatsen, van het beheer van de facilitaire diensten (hard & soft services) en het mobiliteitsbeheer.

Naar gelang de omvang van de organisatie, de activiteitensector van de onderneming of het thema van de editie, worden de media verzonden naar de Facility Manager, Financieel Directeur, Algemeen Directeur, Aankoopdirecteur, HR Directeur of logistiek / technisch verantwoordelijke.


Blijf verbonden met uw klanten en prospecten dankzij het communicatieplatform Profacility

Het communicatieplatform Profacility bevordert de dialoog tussen leveranciers en ondernemingen met betrekking tot de hiervoor genoemde competentiedomeinen. In 2016 zullen de Profacility-media u meer dan 168.400 contactmogelijkheden bieden met beslissingnemers van bedrijven, industrietakken, besturen en instanties die zijn gevestigd in BelgiŽ.

 Profacility Communication
        Platform
2016 Verschijningskalender
 

 Profacility Magazine Magazine doorbladeren >>


 Profacility Guide De gids bekijken >>
Advertentietarieven


 Profacility.be De site bekijken >>


 Profacility.be newsletter Een newsletter bekijken >>Speciale Uitgave

 Workplace Showcase
 
Bekijken >>
Advertentietarieven Belgium Real Estate
        Showcase
De gids bekijken >>
Advertentietarieven


 e-mag 'Best Workplaces' De e-mag bekijken >>

 Facility & Real Estate
        management in de
        Zorgsector
Advertentietarieven


CONTACTS

Didier VAN DEN EYNDE
Directeur van de uitgaven


Eduard CODDE
Hoofdredacteur - Profacility mediaADVERTISING


Didier VAN DEN EYNDE
Directeur des publications


De PROFACILITY-media zijn publicaties van

BUSINESS INTERACTIVE MEDIA bvba
Louizalaan, 523 - 1050 Brussel
TEL. +32 (0)2 669 77 65
FAX. +32 (0)2 626 37 17
- www.bimedia.be

Algemene verkoopsvoorwarden